Davetli Konuklar

Davetli Konuşmacılar

Ayşen Darcan, PhD

Lisanslı Uzman Psikolog, Fordham
Üniversitesi Danışmanlık Merkezi Gözetmeni

Biyografi İçin Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesinde rehberlik ve psikolojik danışma lisans eğitimini tamamladıktan sonra Fulbright Bursu ile gittiği İllinois Üniversitesi’nde danışmanlık psikolojisi alanında uzmanlık eğitimini tamamladı. Kurulma aşamasında olan BÜREM’de psikolojik danışman olarak çalıştı. Danışmanlık psikolojisi alanında doktora eğitimini tamamlamak için yeniden İllinois Üniversitesi’ne döndü. Stajını Güney Florida Üniversitesi’nde, doktora sonrası eğitimini New York Üniversitesi’nde yaptı. New York Eyaletinde Lisanslı Psikolog ünvanını aldı. Fordham Üniversitesi, Barnard Üniversitesi, Jewish Theological Üniversitesi, Pace Üniversitesi gibi kurumlarda psikolojik danışma, gözetim ve konsültasyon görevlerinde bulundu. Yaklaşık 20 yıldır özel ofisinde danışan görmekte ve alanda yetişmekte olan psikologlara gözetim vermektedir. Kültürler arası psikoloji, ilişkisel ve dinamik terapi, sanatsal ve öyküsel yaklaşım psikoterapi anlayışını şekillendiren unsurlar arasındadır. Kendisi, New York Türk Amerikan Sanat Topluluğu başkan yardımcısı sıfatıyla gösteri sanatlarında etkin olarak yer almaktadır.

Ayşe Çiftçi, PhD

Purdue Üniversitesi Eğitim Çalışmaları Bölümü Başkan Yardımcısı, Danışmanlık Psikolojisi Profesörü

Biyografi İçin Tıklayınız

Ayşe Çiftçi Purdue Üniversitesi Danışmanlık Psikolojisi profesörüdür. Kendisi Eğitim Çalışmaları Bölümü’nün Başkan Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi’nin 2020-2021 Akademik Yılı Çeşitlilik Uzmanıdır (College of Education Diversity Fellow). Araştırma alanları, ötekileştirilmiş toplulukların ve baskılandırılmış ortam yaratan sistematik etmenlerin iyilik durumlarını etkileyen bireysel deneyimlere odaklıdır. Prof. Dr. Çiftçi Amerikan Psikologlar Derneği’nin (APA) iki ayrı bölümünde (Division 17, Society of Counseling Psychology ve Division 52, International Psychology) Yüksek Asil Üyeligi (Fellow) almıştır. Çalışmaları için Başkanlık Atfı’na layık görülmüş ve 2014 yılında Purdue Üniversitesi Araştırmacı (Purdue University Scholar) ünvanını kazanmıştır.

Davetli Görüşme

Victor Schwartz, MD

Psikiyatri Uzmanı, New York Üniversitesi Tıp Fakültesi Doçent Öğretim Üyesi, Mind Strategies Programı Kurucusu, Kurumsal Danışman

Biyografi İçin Tıklayınız

Halen New York Üniversitesi (NYU) Tıp Okulu’da psikiyatri doçenti olarak çalışmakta ve kendi geliştirdiği “Mind Strategies” isimli program üzerinden danışmanlık hizmetleri vermekte olan Dr. Schwartz, öncesinde sekiz yıl boyunca, gençlerde intiharı engellemeye ve ruh sağlığını desteklemeye odaklı çalışan Jed Vakfı’nın tıbbi başkanlığını yapmıştır. Bu görevi süresince gençleri psikolojik sağlıkla ilgili bilgilendirmiş ve bu alanda kurumların etkinlikler yürütmesini destekleyen yöntemler geliştirerek alandaki öncü isimlerden biri haline gelmiştir. Daha öncesinde ise, altı yıl boyunca çalıştığı Yeshiva Üniversitesi’nde Danışmanlık Merkezi’ni kurmuş, yöneticiliğini yapmış ve öğrenci dekanı olarak hizmet vermiştir. Daha da öncesinde, NYU’de, Öğrenci Danışmanlık Merkezi’nde tıbbi direktör ve baş psikiyatri uzmanı ve Tıp Merkezi’nde uzman yetiştirme eğitim kolunun müdür yardımcısı olarak görevde bulunmuştur. Dr. Schwartz Amerikan Psikiyatri Derneği’nin en yüksek onurlarından olan yüksek üyeliğe (Distinguished Life Fellow) layık görülmüş, aynı derneğin bünyesindeki Yüksek Öğretimde Başkanlık Görev Gücü’nün (Presidential Task Force) üyesi olarak yüksek öğretimde ruh sağlığı, hukuk ve psikiyatrinin ilerlemesi gruplarının eş başkanlığını yürüterek üniversite öğrencilerinin psikolojik sağlığına odaklanan bir çok önemli çalışmada etkin bir öncü olarak yer almıştır. Üniversitede ruh sağlığı ve intiharın önlenmesi gibi konularda dersler vermiş ve Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) bir çok önde gelen üniversitesinde danışmanlık hizmetinde bulunmuştur. Yine bu konularda, çevrimiçi eğitim veren Kognito, Everfi ve Get Inclusive gibi programların geliştirilmesinde danışmanlık yapmış ve kendi psikoeğitim programlarını geliştirmiştir. Dr. Schwartz, Amerikan Üniversite Sağlık Derneği’nin klinisyen dayanıklılığı görev gücünün üyesi ve Yüksek Öğretimde Ruh Sağlığı Birleşik Gücü’nün kurucu üyesidir. Kendisi, yüksek öğrenim dışında ABD’deki birçok spor, sanat ve medya ve sosyal medya kuruluşuna danışmanlık hizmetleri vermiştir. Ayrıca toplumda intiharı önlemeye yönelik çalışma yapan ulusal ve eyalet düzeyindeki belli başlı gruplarda görev almaktadır. Dr. Schwartz, yine ülkesinin önde gelen basın ve yayın kuruluşlarında konuşmalar yapmış ve makaleler yayımlamıştır. Kendisi, Dr. Jerald Kay ile birlikte 2010’da Wiley Yayınevi’nden yayımlanan yüksek öğretimde ruh sağlığı konusunu ele alan “Mental Health Care in the College Community” başlıklı kitabın editörlüğünü yapmıştır.

Davetli Tartışmacılar

Serap Çakıcı Alparslan, MD

Psikiyatri Uzmanı, Boğaziçi Üniversitesi Poliklinik Hekimi ve Rumeli Üniversitesi Klinik Psikoloji Enstitüsü Kısmi Zamanlı Doktor Öğretim Üyesi

Biyografi İçin Tıklayınız

Dr. Serap Çakıcı Alparslan, 2003 yılında İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tıp doktorluğu, 2010 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde psikiyatri uzmanlığı eğitimini tamamladı. Bu sırada cinsel terapiler (CETAD), bilişsel davranışçı terapiler (BDT) ve psikodinamik psikoterapiler alanında kuram ve klinik eğitimleri aldı. Adli psikiyatri biriminde gerçekleştirilen ‘Homisidal Şizofreni Hastalarında Zihin Kuramı Becerileri” başlıklı doktora tezi ile uzmanlığa hak kazandı. 2010-2013 yılları arasında Ağrı Devlet Hastanesi’nde mecburi hizmetini yaptı. Ağrı Tabip Odası Yönetim Kurulu’na seçildi, cinsel şiddet, kadına yönelik şiddet ve LGBTİ+ konuları ile psikoeğitimler verdi, cinsel travmaya yönelik poliklinik hizmetleri sundu. 2013 yılında serbest hekim olarak Boğaziçi Üniversitesi Medikososyal Birimi’nde psikiyatri uzmanı ve Cinsel Tacizi Önleme Komisyonu (CİTOK) gibi üniversitenin çeşitli kurullarında ruh sağlığı konusunda danışman ve işyeri hekimi olarak görev yaptı. Halen aynı kurumda öğrenci, akademisyen ve idari personele poliklinik hizmeti yürütmektedir. Aynı zamanda, özel bir üniversitede, kısmi zamanlı doktor öğretim üyesi konumunda lisans üstü programlarında uzmanlık ve doktora düzeyinde ders ve gözetim vermekte, tez danışmanlığı yapmaktadır.

Görkem Yılmaz, MD

Psikiyatri Uzmanı, Özel İlgi Hastanesi ve Boğaziçi Üniversitesi Kısmi Zamanlı Konsültan Hekimi

Biyografi İçin Tıklayınız

Dr. Yılmaz, 2004-2010 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, 2011-2016 yılları arasında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde eğitimi gördü. Devlet Hizmet Yükümlülüğünü 2017-2018 yılları arasında Kastamonu Devlet Hastanesi’nde yerine getirdi. Halen İstanbul’da özel bir hastanede ve Boğaziçi Üniversitesi’nde kısmi zamanlı konsultan hekim olarak çalışmaktadır. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi, Kabul ve Kararlılık Terapisi eğitimlerini tamamlamıştır. Halen Destekleyici Psikodinamik Psikoterapi eğitimi görmektedir. Nörogelişim, sosyal biliş, travma, kayıp ve stres ilişkili bozukluklar, psikodinamik psikoterapiler ile ilgilenmektedir.

İngilizce sunum yapacak davetli listemizi görmek için lütfen tıklayınız.