Bu Yıl Sempozyum

10. Üniversite Psikolojik Danışmanlığı Sempozyumu (uluslararası katılımlı)
Tema: Uzaktan Üniversite Psikolojik Danışmanlığı
Mayıs 20-21, 2021

Düzenleyen kuruluş: Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimleri (BÜREM, BÜSÖD) ve Eğitim Bilimleri Bölümü

Amaç üniversite öğrencilerine ruh sağlığı hizmeti veren uzmanların ve bu konuda araştırma yapan akademisyenlerin bilgi ve deneyim paylaşımıdır.

Program gündüz saatlerinde Türkçe, akşam saatlerinde İngilizcedir.

Çeviri hizmeti yoktur.

Basılı davet ya da materyal oluşturma hizmeti yoktur.

Ücretsizdir. Davetli olarak katkı sunanlara katılımından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz.
Lütfen sempozyumu ilgili meslektaşlarınıza duyurunuz.

Sempozyum duyurusu, “universitelerpdrmgrubu@googlegroups.com” isimli e-posta grubuna, belli başlı psikolojik danışma ve psikoloji e-gruplarına, üniversite rehberlik ve danışmanlık merkezleri ile Rehberlik ve Psikolojik Danışma ve Psikoloji Bölümü olan üniversitelerin e-posta adreslerine gönderilmektedir.

Üniversite danışmanlık merkezi listemiz eksik olabilir, katkılarınızı lütfen paylaşın, listemizi güncelleyelim.
unipdrsem10@gmail.com

Sempozyum Tarihçesi

YÖRET Vakfı'nın 1990’lı yıllarda üniversite rehberlik ve psikolojik danışmanlığı odaklı bir dizi toplantısı olmuştu. Bu toplantıların sempozyum biçiminde düzenlenmesini ise 2006 yılında, Koç Üniversitesi'nde çalışmakta olan Uzm. Psi. Dan. Pelin Atasoy başlattı.

Sempozyumların amacı üniversite rehberlik ve psikolojik danışma birimlerinde hizmet vermekte olan uygulamacıları ve bu konuda bilimsel araştırma yapan akademisyenleri bir araya getirmek ve bu konuda bilgi paylaşımı ve iş birliğini teşvik etmekti.

Sempozyum programlarında panel, bildiri sunumu ve atölyeler kapsandı. Sempozyumlar iki gün sürdü, mümkünse ücretsiz yapıldı ya da ücretler düşük tutulmaya çalışıldı.

İlk sempozyumlarda tema odağı yoktu, ancak 2009 yılından sonra tema odağı belirlendi.

Üniversitelerdeki rehberlik ve psikolojik danışma birimlerinde çalışanlar kendi aralarında "universitelerpdrmgrubu@googlegroups.com" adlı bir e-posta grubuyla mesleki bir ağ oluşturdular.

İlk sempozyumdan bugüne kadar geçen sürede her biri farklı üniversitelerde düzenlenmiş 9 toplantı yapıldı. Sonuncusu 2019 yılında Marmara Üniversitesi'nce "uluslararası kongre" adı altında düzenlendi.

Bu yıl onuncusu Boğaziçi Üniversitesi'nce "sempozyum" çerçevesinde davetli uluslararası katılımla ve COVID-19 pandemisinden dolayı çevrimiçi (Zoom) ortamda gerçekleşecek.

Geçmişten Bugüne Sempozyumlar

20 - 21
Mayıs
2021
Uluslararası Katılımlı X. Üniversite Psikolojik Danışmanlığı Sempozyumu (Çevrimiçi)

Uzaktan Üniversite Psikolojik Danışma Hizmetleri

Boğaziçi Üniversitesi

15 - 17
Kasım
2019
IX. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi

Yükseköğretimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri

Marmara Üniversitesi

9 - 10
Nisan
2015
VIII. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu

Üniversite Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezleri: Uygulamalar, Sorunlar ve Öneriler

Anadolu Üniversitesi

18 - 19
Nisan
2013
VII. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu

Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı

İstanbul Teknik Üniversitesi

25 - 26
Kasım
2011
VI. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu

Tüm İlişkiler

Maltepe Üniversitesi

21 - 22
Ekim
2010
V. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu

Üniversite PDR merkezlerinde güncel uygulamalar ve yönelimler

Mersin Üniversitesi

13 - 14
Kasım
2009
IV. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu

Üniversitelerde Önleyici Çalışmalar

Işık Üniversitesi

16 - 17
Ekim
2008
III. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu

Bilgi Üniversitesi

7 - 8
Haziran
2007
II. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu

Sabancı Üniversitesi

15 - 16
Haziran
2006
I. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu

Koç Üniversitesi

Düzenleyenler

Sempozyum Düzenleme Komitesi

Deniz Albayrak-Kaymak

BÜREM - BÜSOD Başkanı &
Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi

Gizem Toska

Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi

Ela Ural

BÜSOD Klinik Psikoloğu

Hilal Nur Sert

BÜREM Psikoloğu

Ömer Anlatan

Eğitim Bilimleri Bölümü
Araştırma Görevlisi

Danışma Kurulu

Ayşen Darcan

Uzman Psikolog
Fordham Üniversitesi
Danışmanlık Merkezi Gözetmeni

Pelin Atasoy

Uzman Psikolojik Danışman
Sabancı Üniversitesi
Danışmanlık Sistemleri Kıdemli Uzmanı

Teknolojik Destek Ekibi

Beyza Şişmanoğlu

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü Öğrencisi

Yusuf Mert Bal

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü Öğrencisi