Gün 1 - 20 Mayıs 2021

Gündüz Programı

Program akışında görsel izlemenin kolay olması için yalnızca çalışma başlığı ve sunumu yapacak kişinin adı verilmiştir. Özet için tıkladığınızda ekibi, kurumu ve çalışma özetini görebilirsiniz.

9:30 - 9:45
Zoom

Açılış Konuşması

Deniz Albayrak-Kaymak & Gizem Toska


9:45 - 11:15
Zoom

Konu I - Yönetiminin Gözünden Danışmanlık Merkezi

1.1 Pamukkale Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin pandemi sürecine uyumlanması, TURNEL ALTAN

Hülya Şahin Baltacı, TURNEL ALTAN, Öğretim Görevlisi; Deniz Küçüker, Işıl Özkılıç, Pamukkale Üniversitesi

Pamukkale Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin pandemi sürecine uyumlanması

Bireyler, yaşamlarında ruh sağlıklarını etkileyen pek çok kişisel ve toplumsal olayla karşılaşmaktadır. Son bir buçuk yılda yaşadığımız Covid-19 pandemisinin bu olaylardan biri olduğu söylenebilir. Yapılan çalışmalar bulaşıcı hastalık dönemlerinde bireylerin kaygı, depresyon ve stres düzeylerinin arttığını göstermektedir (Wu, Chan ve Ma, 2005). Covid-19’un hızlı yayılması, Covid-19 bulaşan veya vefat eden kişi sayısının artması, eğitimin çevrimiçi platformlara taşınması ve sosyal izolasyonun başlamasıyla pek çok gelişim dönemindeki bireyin ruh sağlığı olumsuz etkilenmiştir (Wang, Pan, Wan, Tan, Xu, Ho ve Ho, 2020). Uzaktan eğitim sürecinin başladığı, arkadaşlarından ve sosyal çevrelerinden uzaklaşan üniversite öğrencilerinin yalnızlık hissi yaşadığı, sosyal desteği eksik hissettikleri ve psikolojik dayanaklıklarının olumsuz etkilendiği bilinmektedir (Fried, Papanikolaou ve Epskamp 2020; Çetin ve Anuk, 2020). PAU PDREM olarak yaptığımız araştırmada 1499 öğrenciye ulaşılmış ve öğrencilerin Covid-19 sürecinde duygusal sorunlar, uyku problemleri ve zaman algısında problemler yaşadıkları bulunmuştur (Şahin Baltacı, Özkılıç, Küçüker ve Altan, 2020). Bu nedenlerle, pandemi sürecinde psikolojik yardım hizmetlerinin kesintiye uğramadan devam etmesi daha da önemli hale gelmiştir. Bu çalışma ile pandemi gibi yaşamın doğal akışını bozan durumlarda üniversite öğrencilerine yönelik psikolojik yardım hizmetlerinin daha etkili ve sistemli bir şekilde sürdürülmesi yönünde iyi uygulamaların belirlenmesine katkı sunmak amaçlanmıştır. Bu amaçla, PAU PDREM olarak çevrimiçi psikolojik yardım hizmetlerini nasıl planladığımız, sürdürdüğümüz ve ne tür hizmetler verdiğimiz paylaşılacaktır. Bu hizmetler; bilgi işlem daire başkanlığı ile alt yapısını oluşturduğumuz sistem ile çevrimiçi başvuruların alınması, çevrimiçi bireysel psikolojik danışma, çevrimiçi destek grupları, çevrimiçi broşür serisi, çevrimiçi oryantasyon çalışmalarının düzenlenmesi, içerik hazırlanması (ORY 101 kodlu dersin öğrencilerin ders kataloğuna eklenmesi) ve kendine yardım içeriğinin oluşturulmasıdır.

Anahtar sözcükler: bireysel psikolojik danışma, oryantasyon, grup çalışmaları

1.2 Yeni yapılandırılan bir üniversite psikolojik danışmanlık biriminde çevrimiçi psikolojik danışma ve rehberlik deneyimi, İLKAY DEMİR

İLKAY DEMİR, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Rehberlik, Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimi
Yeni yapılandırılan bir üniversite psikolojik danışmanlık biriminde çevrimiçi psikolojik danışma ve rehberlik deneyimi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa bünyesinde faaliyet göstermekte olan Rehberlik, Danışmanlık ve Sosyal Destek Biriminde, psikolojik danışmanlık hizmetlerinin aktif hale getirilmesi çalışmaları, 2020 yaz döneminde, yani pandemi ile birlikte uzaktan eğitimin sürdüğü bir döneme denk gelmiştir. Bu çalışmada birimin psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin planlanmasının yanı sıra, kriz durumuna uyum sağlama, öğrencilere ulaşma ve çevrimiçi psikolojik yardım hizmeti deneyimi ele alınacaktır. Çalışmada ayrıca çevrimiçi danışmanlık hizmetlerine başvuran öğrencilerin sorun alanları ve demografik özellikleri, üniversite danışmanlık merkezinin hizmet kapasitesi bağlamında değerlendirilecektir. Son olarak, çevrimiçi psikolojik danışma ve rehberlik deneyiminin, küçük ölçekli ve yeni yapılandırılan bir üniversite psikolojik danışma birimi açısından avantaj ve dezavantajları tartışılacaktır.

Anahtar sözcükler: çevrimiçi psikolojik danışmanlık ve rehberlik

1.3 Üniversite öğrencilerine yönelik önleyici ve koruyucu çalışmalar, CEREN ÖNCEL

CEREN ÖNCEL, Psikolog, Işık Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık Merkezi
Üniversite öğrencilerine yönelik önleyici ve koruyucu çalışmalar

"Önleyici ve koruyucu çalışmaların hedefledikleri nelerdir? Önleyici ve koruyucu çalışmalara neden ihtiyaç vardır? Uzaktan eğitim sürecinde üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen önleyici faaliyetler ile olası hangi problemlerin önüne geçilebilir? Önleyici ve koruyucu çalışmalar üniversite öğrencilerini nasıl geliştirebilir? Uzaktan eğitim sürecinde önleyici ve koruyucu çalışmaların alanlarına nasıl karar verilir? Işık Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi tarafından uzaktan eğitim sürecinde yapılan önleyici çalışmalar nelerdir?" gibi alt başlıkların yer alacağı, önleyici ve koruyucu çalışmaların neler olduğunu ve uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerimize bu hususta nasıl hizmet verdiğimizi anlatmaya dayalı kısa ve öz bir çalışma.

Anahtar sözcükler: koruyucu çalışma, öğrenci, verim, sorun saptanması

1.4 Bir psikolojik destek grubunun sunumunda karşılaşılan güçlükler, çözüm yolları ve grubun öğrenciler için gözlemlenen faydaları, BAŞAK KHAMUSH

BAŞAK KHAMUSH, Uzman Psikolog, Michigan Eyalet Üniversitesi
Bir psikolojik destek grubunun sunumunda karşılaşılan güçlükler, çözüm yolları ve grubun öğrenciler için gözlemlenen faydaları

Son bir yıldır, COVID-19 pandemisinin getirdiği kısıtlamalar sonucunda, Amerika Birleşik Devletleri’nde hizmet veren psikolojik destek ve ruh sağlığı uzmanları psikoterapi ve danışmanlık hizmetlerine olan erişimin aksamaması, hatta psikolojik destek hizmetlerine artan taleplere daha etkili bir şekilde karşılık verebilmek amacıyla aktif bir şekilde hizmet sunumlarını teknolojik yöntemlerle gerçekleştirmeye başlamışlardır. Bu nedenle, şu anda ABD’de psikoterapi hizmetlerinin sunulmasında en yaygın olarak kullanılan yöntem, hizmetlerin teknolojik metotlarla iletilmesini sağlayan uzaktan psikolojik danışmanlık hizmetidir. Ülke genelinde, uzaktan danışmanlık hizmetlerinin büyük bir ivme ile artmasına paralel olarak, üniversite psikolojik danışmanlık merkezleri de teknolojiyi hizmet sunumlarına etkili bir şekilde adapte etmişlerdir. ABD’deki tüm bu hareketlerden yola çıkarak bu sunum, Orta Batı bölgesinde yerli ve yabancı öğrenci sayısı ülke genelinde en fazla olan kurumlardan biri olan Michigan Eyalet Üniversitesi öğrenci psikolojik danışmanlık ve psikiyatri merkezinde sunulan uzaktan psikolojik destek gruplarından biri üzerine yoğunlaşacak ve bu grubun öğrencilerin hizmetine sunulmasındaki aşamalar, karşılaşılan zorluklar ve de uzaktan psikolojik yardım hizmetlerinin öğrenciler için faydalarından bahsedecektir. Bu sunumda ana konu başlıkları, grup öncesi süreç, etik sorunlar, sunulan gruba yönelik özel durumlar, grup süreci, ve gruba ilişkin risk yönetimi gibi grubun sunumunu aktif olarak etkileyen faktörlerdir. Bu sunumda üzerinde durulacak olan grup vücut imajı ve yeme bozuklukları sorunu olan öğrencilere yönelik bir psikolojik destek grubudur. Uzaktan psikolojik destek gruplarının etkililiğini artırmaya yönelik stratejiler üzerinde de kısaca durulacaktır.

Anahtar sözcükler: tele zihin sağlığı, sanal destek grupları

1.5 Öğrencisiz binadan öğrencisiz binaya, DENİZ ALBAYRAK-KAYMAK

DENİZ ALBAYRAK-KAYMAK, Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Öğrencisiz binadan öğrencisiz binaya

Bu sunumda, Boğaziçi Üniversitesi öğrenci psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin kuruluşundan bu yana geçirmiş olduğu belli başlı köşe taşları ele alınacak. Bireysel psikolojik danışma, grup çalışmaları, üniversiteye yönelim programındaki rolü, kaynak geliştirme çalışmaları, eğitsel çalışmaları, diğer öğrenci hizmetleri ile ortak çalışmalarının genel hedef, kapsam ve temel sorunları gözden geçirilecektir. Başta mekân ve uzman personel gibi temel kaynakları edinmede geçirilen süreçlere bir bakış sağlanacak. Tüm bu bağlamlarda hedeflenen durumlara erişmenin önündeki engeller incelenecektir. Tüm bu süreçlerin içinde bulunduğumuz salgından kaynaklı nedenle çevrimiçine taşınmasının getirdiği özellikler tartışılacaktır.

Anahtar sözcükler: üniversitede danışmanlık merkezi yönetimi, çevrimiçi danışmanlık


11:15 - 11:30
Zoom

Çay Arası


11:30 - 13:00
Zoom

Konu II - Uzaktan Bireysel Danışmanlıkta Karşılaşılan Güçlükler ve Onları Yenme Yolları

2.1 Üniversitelerde kariyer danışmanlığı ve eğitimi: Sanal dünyada gelişen eğilimler, ELİF BALIN

ELİF BALIN, Dr. Öğretim Üyesi, San Francisco Eyalet Üniversitesi
Üniversitelerde kariyer danışmanlığı ve eğitimi: Sanal dünyada gelişen eğilimler

Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri genç işsizliği ve eksik işsizliktir. Bu sorun üniversite öğrencilerini ve mezunlarını da kapsamaktadır. Bireylerin iyi çalışma koşullarına ulaşamaması veya işlerini kaybetmeleri hem fiziksel hem de psikolojik sağlıkları için çok ciddi bir tehdittir. Bu durum hem kendilerini hem de parçası oldukları aileleri ve toplumları doğrudan etkiler. Genç nüfusun bu kadar yoğun olduğu ve üniversite sayısı ile beraber üniversite öğrenci ve mezunu sayısının da hızla arttığı Türkiye’de, kariyer gelişimi ve planlama sürecini çok daha etkili bir biçimde ve kapsamlı desteklemek oldukça kritik bir ihtiyaçtır. Bütün üniversitelerde kariyer merkezleri açılması ve kariyer planlama dersleri verilmesi gibi yeni gelişmeler umut verici olsa da bu atılımların üniversitelerin yapısal ve insan gücü kaynaklarının kısıtlı olduğu bir ortamda başarılı olabilmesi için çok daha yaratıcı, verimli ve sürdürülebilir açılımlara ihtiyaç vardır. Uzaktan danışmanlık ve diğer hizmetler en önemli açılımlardan biri olabilir. COVID-19 pandemisiyle beraber çok hızlı bir şekilde sanal ortama kayan üniversite eğitimi ve öğrenci hizmetleri, birçok iş alanı gibi kariyer danışmanlığında da uzaktan danışmanlık, kariyer gelişimi eğitimi ve diğer ilgili aktivitelerde yeni gelişmeleri artırdı ve daha görünür kıldı. Bu sunum üniversitelerde kariyer danışmanlığı ve kariyer gelişimini destekleme eğitimleri modellerindeki gelişmelerin ve uzaktan verilen hizmet açılımlarıyla ilgili örneklerin bir özetiyle başlayacaktır. Bu açılımlar Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin ihtiyaçları ve kariyer gelişimini destekleme merkezlerinin yapısal sorunları kapsamında tartışılacaktır. Sunum bu bilgilendirme bölümünden sonra uzaktan kariyer danışmanlığı ve eğitimi uygulamaları ile ilgili örnekler ve tavsiyeler ile devam edip katılımcılara sosyal adalet ve hak savunuculuğu yeterliliklerini de kapsayacak şekilde sistemik ve dayanışma temelli yaklaşım fikirleri ve kaynaklar kazandıracaktır.

Anahtar sözcükler: kariyer danışmanlığı, kariyer hizmetleri, uzaktan danışmanlık

2.2 Uzaktan bireysel danışmanlık deneyimlerimize bir bakış, DİLAN TEPRET

DİLAN TEPRET, Klinik Psikolog ve Deniz Albayrak-Kaymak, Boğaziçi Üniversitesi
Uzaktan bireysel danışmanlık deneyimlerimize bir bakış

Bu sunumda, bir yılı aşkın bir süredir devam eden salgın döneminin bir sonucu olarak üniversitede bireysel danışmanlığın çevrimiçi platforma taşınmasıyla beraber danışmanlık sürecinde hem danışmanların gözünden, hem de öğrencilerin gözünden deneyimlerin nasıl farklılaştığı ele alınacaktır. Bu bağlamda, Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi (BÜREM) ve Boğaziçi Üniversitesi Sarıtepe Öğrenci Destek Birimi (BÜSÖD) uzmanlarının deneyimlerine yönelik kısa bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Sunumda, uzaktan bireysel danışmanlıkta yaşanılan zorlukların (hem öğrenci hem de danışman tarafından), yüz yüze danışmanlığa göre uzaktan danışmanlığın kolaylaştırıcı tarafların (hem öğrenci hem de danışman gözünden) açık uçlu sorular olarak yöneltildiği anket çalışmasının değerlendirmesi paylaşılacaktır. Bu değerlendirmeler, uzaktan bireysel danışmanlık sürecinde yaşanan deneyim örnekleriyle pekiştirilecektir ve bu süreçte yaşanılan zorluklarla baş etme yöntemleri tartışılacaktır. Bu sunum, mevcut bir durum değerlendirmesi niteliği taşımakla beraber, içinde bulunduğumuz koşullara daha farkındalıkla yaklaşmayı ve koşulları iyileştirici olası yöntemleri araştırmayı hedeflemektedir.

Anahtar sözcükler: üniversitede uzaktan danışmanlık, bireysel danışmanlık, yüz yüze danışmanlık

2.3 Çevrimiçi ve yüz yüze psikolojik danışmaya ilişkin tutum ile çevrimiçi mahremiyet kaygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi, DAMLA ZÜMBÜL

Firdevs Öztürk, DAMLA ZÜMBÜL, Psikolojik Danışman, Yüksek Lisans Öğrencisi; Figen Akça, Bursa Uludağ Üniversitesi
Çevrimiçi ve yüz yüze psikolojik danışmaya ilişkin tutum ile çevrimiçi mahremiyet kaygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi

Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler ve pandemi nedeniyle, bilgisayar ve dijital teknoloji kullanılarak uygulanan ruh sağlığı müdahalesi olarak ifade edilen çevrimiçi psikolojik danışma oldukça yaygınlaşmıştır. Buna karşın üniversite psikolojik danışma ve rehberlik merkezlerinde sunulan yardımların veriliş şekline bakıldığında en az çevrimiçi psikolojik danışma hizmetinin verildiği bildirilmiştir. Çevrimiçi psikolojik danışmada gizlilik ve mahremiyeti olumsuz yönde etkileyecek tehditlerin varlığı, bireylerin çevrimiçi psikolojik danışmaya karşı tutumunu etkileyebilmektedir. Bu bağlamda, çevrimiçi ve yüz yüze psikolojik danışmaya ilişkin tutumlarının belirlenmesi, üniversitelerde yürütülen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri adına önem arz etmektedir. Bu nedenle, bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin çevrimiçi ve yüz yüze psikolojik danışmaya ilişkin tutumlarını belirlemek ve sahip oldukları tutumun çevrimiçi mahremiyet kaygısı ile ilişkisini değerlendirmektir. Bu amaçla, Bursa Uludağ Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan toplam 212 (167 kadın, 45 erkek) öğrenciden veri toplanmıştır. Verilerin toplanmasında Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutum Ölçeği-Kısa Form, Online ve Yüz yüze Psikolojik Danışma Tutum Ölçeği, Çevrimiçi Mahremiyet Kaygısı Ölçeği-Çevrimiçi Güven alt boyutu ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde T-testi, Mann Whitney-U testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), Kruskal Wallis analizi, Basit Doğrusal Korelasyon ve Sıra Farkları Korelasyonu kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, cinsiyet, yaş ve eğitim durumuna göre ölçek puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanamamıştır. Ancak, üniversite danışma merkezine başvuru niyeti değişkenine göre Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutum Ölçeği, Online Danışma Rahatsızlığı ve Online Danışma Değeri alt boyutları arasında anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Yapılan korelasyon analizleri sonucunda Online Danışma Rahatsızlığı ve Yüz Yüze Danışma Rahatsızlığı alt boyutları arasında pozitif yönde anlamlı düzeyde ilişki olduğu bulunmuştur.

Anahtar sözcükler: çevrimiçi psikolojik danışma, çevrimiçi mahremiyet kaygısı

2.4 Uzaktan psikolojik danışma hizmetlerinde Şimdi ve Burada: Terapi odasının kaybı, AYLİN SEZER TRACY

AYLİN SEZER TRACY, Klinik Psikolog, Maya Psikolojik Danışmanlık Merkezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Uzaktan psikolojik danışma hizmetlerinde Şimdi ve Burada: Terapi odasının kaybı

Terapötik çalışma o an danışmanla ilişkide çıkan düşünce, duygu ve davranışları danışanla konuşabilmeyi içerir. Danışanın ilişkisel meseleleri terapi odasında danışmanla ilişkisinde kendini gösterir. Şimdi ve Burada ilk Gestalt Terapi’de terim olarak kullanılmaya başlanmış olsa da, terapötik ilişkiyi esas alan tüm terapi şekilleri, danışanın terapi odasında o an danışmanla kurduğu ilişkiyi önemsiyor. Danışanın ve danışmanın içinde güvenli hissetmesini amaçlayan terapötik çerçeveyi oluştururken gizlilik, devamlılık ve düzen önceliklendiriliyor. Zaman ve mekânın süreğenliği terapötik çerçevenin en önemli unsurları arasında. Danışanlarımızla sürecin başında yaptığımız sözlü sözleşmede, her hafta aynı gün aynı saatte aynı odada buluşacağımız sözünü karşılıklı veriyoruz. Pandemi ile birlikte bu sözü değiştirmek zorunda kaldık. Şimdi aynı gün, aynı saat sözü versek de mekân hem danışan hem de danışman için değişkenlik gösterebiliyor. Terapi odası danışmanın danışanı ve kendisi için oluşturduğu güvenli, sessiz, mahrem bir ortam. Çevrimiçi danışmanlığa geçilmesiyle bu ortamı sağlama görev ve sorumluluğu danışana geçmiş durumda. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının varlığı da dikkate alındığında, birçok danışanın kendi evinde böyle bir ortam oluşturması her zaman mümkün değil. Aynı zorluk danışman için de geçerli. Danışmanlar da kendileri için sessiz, tek olabildikleri, duyulmayacakları, bağlantının iyi çalıştığı güvenli ortamı oluşturmada güçlük çekebiliyor. Danışan ve danışmanın yaşadığı bu ortak kayıp, aynı zamanda birbirlerinin mahremine şahit olmayı da beraberinde getiriyor. Evden yapılan bağlantıyla danışan ve danışman birbirlerinin evlerini/ odalarını görüyor; birbirlerinin hayatlarına dair sesleri duyuyorlar. Çevrimiçi bir platformda gerçekleşen danışmanlık görüşmesinde bağlantı veya sistem problemleri, ses ve görüntüde aksaklıklar terapi sürecini ve ilişkisini sekteye uğratıyor. Güvenli ortamın mümkün olmaması zorunlu terminasyon ve aralara sebep olabiliyor.

Anahtar sözcükler: Şimdi ve Burada, terapötik ilişki, kayıp

2.5 Danışan, danışman ve süpervizör bakış açısından çevrimiçi psikolojik danışma, TUĞBA TÜRK KURTÇA

TUĞBA TÜRK KURTÇA, Dr. Araştırma Görevlisi; Çağatay Akkaya, Seda Donat Bacıoğlu, Levent Göller, Zeynep Akkuş Çutuk, Trakya Üniversitesi
Danışan, danışman ve süpervizör bakış açısından çevrimiçi psikolojik danışma

Çevrim içi psikolojik danışmanlık iletişim teknolojilerinin gelişmesi, günlük yaşamanın yoğunluğu, uzmanların her coğrafi bölgede bulunmaması gibi nedenlerle günümüzde yaygınlaşmıştır. Covid 19 salgını sürecinde ise hastalığın yayılmasının engellenmesi adına diğer dersler gibi bireyle psikolojik danışma uygulamaları dersi de çevrim içi platformda gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma bireyle psikolojik danışmanlık uygulamaları dersi kapsamında öğrencilerin çevrim içi psikolojik danışmanlık becerilerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma desenlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. 2020-2021 akademik döneminde Trakya Üniversite öğrencisi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümüne devam eden 43 psikolojik danışman adayının yanı sıra 35 danışan ve 5 süpervizörlük yapan öğretim üyesi katılmıştır. Araştırma “Psikolojik danışman adayı çevrim içi psikolojik danışmanlık sürecini nasıl deneyimlemektedir?” sorusuna yanıt aramaktadır. Bu amaçla psikolojik görüşme formları oluşturulmuştur. Verileri analiz etmek için tematik içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Analiz sonucunda Çevrim içi Psikolojik Danışma Değerlendirme; Yüz yüze Psikolojik Danışma ile Karşılaştırma ve İdeal Çevrimiçi Psikolojik Danışma olmak üzere üç temaya ulaşılmıştır. Çevrimiçi psikolojik danışmayı değerlendiren katılımcılar en çok zaman ve mekân esnekliği bu kolaylıkları vurgulamışlardır. Dezavantajlar ise zaman ve mekan konusundaki kontrolü sağlayamama, teknolojik aksaklıklar, psikolojik danışmanların psikolojik danışma ilke ve yöntemleri tam olarak uygulayamamaları (terapötik ittifak kurma, empati gibi) olarak belirtilmiştir. Her iki danışma biçiminin karşılaştırılmasında benzerlikler vakayı kavramsallaştırma, gizliliği sağlama gibi konularda bildirilirken yüz yüze danışma ile çevrimiçi danışma arasında bir farklılık olmadığını ancak yüz yüze danışmadaki motivasyonu sağlamadığını bildirmişlerdir. İdeal bir psikolojik danışma hizmeti vermeyle ilgili olarak fiziki koşulların oluşması, teknik alt yapı sağlanması ve etik kurallar ve protokoller konusundaki belirsizliklerin giderilmesine ilişkin olmuştur.

Anahtar sözcükler: uzaktan danışmanlık, güçlükler, öneriler


13:00 - 14:00
Zoom

Öğle Arası


14:00 - 15:30
Zoom

Konu III - Danışman Eğitimcisi ve Gözetmeninin Gözünden Danışmanlık Merkezi

3.1 Öğretim üyelerinin çevrimiçi psikolojik danışmaya ilişkin görüşleri: Covid-19 pandemi öncesine genel bir bakış, GÖKÇEN AYDIN

GÖKÇEN AYDIN, Dr. Öğretim Üyesi ve A. Menaf Gül, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Öğretim üyelerinin çevrimiçi psikolojik danışmaya ilişkin görüşleri: Covid-19 pandemi öncesine genel bir bakış

COVID-19 pandemisi, çevrimiçi psikolojik danışmanlığa duyulan ihtiyacı önemli ölçüde artırmıştır. Ancak bu hızlı geçiş önemli bir noktayı da beraberinde getirmiştir: Çevrimiçi psikolojik danışma yapabilmeye hazır mıyız? Alan yazın incelendiğinde, danışanların ve lisans öğrencilerinin danışmanlık alanındaki algı ve tutumlarının artıları ve eksileri ile çalışıldığını ortaya koyan çalışmalara rastlanmaktadır, ancak rehberlik ve psikolojik danışmanlık anabilim dalı (RPD ABD) öğretim üyelerinin lisans eğitimdeki derslerinde, çevrimiçi psikolojik danışmanlık hakkında nasıl ve ne kadar bilgi verdiklerine ilişkin görüşlerinin yeterince araştırılmadığı görülmektedir. Bu doğrultuda bu nitel çalışma, RPD ABD öğretim üyelerinin COVID-19 pandemisi öncesinde teorik ve uygulamalı derslerinde çevrimiçi psikolojik danışmanlığa yönelik görüş ve deneyimlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmaya RPD alanından 9’u kadın, 5’i erkek olmak üzere toplam 14 öğretim üyesi katılmıştır. Yarı yapılandırılmış çevrimiçi anket aracılığıyla katılımcıların çevrimiçi psikolojik danışmanlığa yönelik görüş ve deneyimleri sorulmuştur. Anket iki bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde katılımcıların cinsiyet ve mesleki deneyim yılı gibi demografik bilgiler yer alırken, ikinci bölüm öğretim üyelerinin çevrimiçi psikolojik danışmanlığa ilişkin deneyimleri, algıları ve önerilerini içermektedir. Elde edilen verilere uygulanan içerik analizi sonuçları, çoğu öğretim üyesinin, çevrimiçi psikolojik danışmaya ilişkin etik kuralların ve yasal standartların eksikliği nedeniyle lisans derslerinde neredeyse hiç bilgi vermediğini göstermiştir. RPD ABD öğretim üyeleri, pratik bilgi ve eğitim eksikliği nedeniyle çevrimiçi psikolojik danışma yapma konusunda kendilerini yetkin hissetmediklerini belirtmişlerdir. Öğretim üyeleri, etik standartların belirlenerek müfredatta çevrimiçi psikolojik danışmaya yönelik teorik ve uygulamalı derslerin eklenmesini, bilgisayar laboratuvarlarındaki uygulamalarla çevrimiçi psikolojik danışmanlık simülasyonlarının yapılmasını ve uygulamalı eğitimler verilmesini önermişlerdir.

Anahtar sözcükler: çevrimiçi danışma, öğretim üyelerinin algıları

3.2 Çevrimiçi süpervizyon deneyimlerinden öğrendiklerimiz, ZEYNEP ATİK

ZEYNEP ATİK, Dr. Öğretim Üyesi, Başkent Üniversitesi; Melike Koçyiğit Özyiğit, Akdeniz Üniversitesi
Çevrimiçi süpervizyon deneyimlerinden öğrendiklerimiz

Çevrimiçi süpervizyon, çevrimiçi psikolojik danışmada olduğu gibi planlama ve yürütmede esneklik ve pratiklik sağlaması, ulaşılabilirliği artırması yönüyle hem psikolojik danışmanlar hem de süpervizörler için bir seçenek olarak görülmektedir. Psikolojik danışman eğitiminde kritik bir rolü bulunan süpervizyonun çevrimiçi olarak yürütülmesinde de süpervizörler, süpervizyon yöntem ve teknikleri belirlemede, süpervizyon ilişkisini kurmakta ve etik uygulamalar yürütülmesini gözetim altında tutmada sorumluluk sahibidir. Türkiye’de çevrimiçi süpervizyonun Covid-19 pandemisiyle birlikte yaygınlaşması, süpervizörlerin ve psikolojik danışmanların çevrimiçi uygulamalar yürütmede hazır bulunuşluklarının zayıf olması, beraberinde bu konuda yeni bilgi ve beceriler edinmeyi gerekli kılmıştır. Bu çalışmada, lisans ve lisansüstü düzeyde psikolojik danışman yetiştiren süpervizörlerin ve psikolojik danışmanların deneyimleri temel alınarak etkili çevrimiçi süpervizyon uygulamaları hakkında bir değerlendirme yapılacaktır. Bu bağlamda, çevrimiçi süpervizyonun hem süpervizörler hem de psikolojik danışmanlar için avantaj ve dezavantajları, süpervizyonun etkililiğini artırmaya yönelik alınabilecek önlemler tartışılacaktır. Söz konusu deneyimlerin psikolojik danışman eğitiminde çevrimiçi uygulamaların yapılandırılmasına katkı sağlaması hedeflenmektedir.

Anahtar sözcükler: çevrimiçi süpervizyon, psikolojik danışman eğitimi, süpervizör

3.3 Okul psikolojik danışmanlığı uygulamalarının çevrimiçi uyarlanması, Z. HANDE SART

Nihal Yeniad; Z. HANDE SART, Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Okul psikolojik danışmanlığı uygulamalarının çevrimiçi uyarlanması

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı’na kayıtlı dördüncü sınıf lisans öğrencileri aldıkları “Okul Psikolojik Danışmanlığı Uygulaması” dersi kapsamında ilk dönem okulların psikolojik danışmanlık ve rehberlik servislerinde yürütülen çalışmaları danışman gözetimde gözlemlemekte ve bunlara etkin katılım göstermekte; ikinci dönem ise bu okullarda öğrenim gören ilk, orta veya lise kademelerindeki öğrencilere yönelik bireysel ve grup çalışmaları tasarlayıp uygulamaktadırlar. Mart 2020’de COVID-19 salgının hayatımıza girmesi ve okulların kapanmasıyla beraber öğrencilerimizin söz konusu staj dersinin gerekliliklerini çevrimiçi gerçekleştirebilmeleri için bir dizi adım atıldı. Bu sunumda söz konusu olağanüstü koşullara göre güncellenen okul psikolojik danışmanlık stajının çevrimiçi olarak planlanması ve yürütülmesi sırasında karşılaşılan zorluklar ve uygulanan çözümler aktarılacaktır. Stajyer öğrencilerin çevrimiçi platformlardan yaptıkları gözlem ve uygulamaların onlar için etkin öğrenme deneyimlerine nasıl dönüştürülebileceği üzerine yapılacak bir değerlendirmenin ardından, hem uzaktan eğitim sürecinde gözetim süreci hem de uygulama sürecinin mesleğe yeni başlayacak olan genç psikolojik danışmanların profesyonel bilgi ve becerilerine sağladığı katkılar üzerine tartışılacaktır.

Anahtar sözcükler: uzaktan danışman eğitimi, okul psikolojik danışmanlığı

3.4 Covid-19 salgın sürecinde uzaktan grupla psikolojik danışma uygulamaları, FATMA ÖZSERT

FATMA ÖZSERT, Dr. Öğretim Görevlisi, Başkent Üniversitesi
Covid-19 salgın sürecinde uzaktan grupla psikolojik danışma uygulamaları

2019 Aralık ayından itibaren Çin’den bütün dünyaya yayılan Covid-19 Salgını nedeniyle YÖK, Yüksek Öğretim Kurumlarında verilen eğitimlerin aksamaması nedeniyle bir takım önlemler almış ve uzaktan eğitim sürecine başlanmıştır. 2020-2021 Bahar döneminde alınan Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları dersi de uzaktan çevrimiçi olarak verilmiştir. Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları dersi kapsamında öğrencilerin aldıkları bilgileri yaşantı içinde görme, deneme ve değerlendirme fırsatı elde edebilmeleri için bir grup yaşantısından geçmesi planlanarak “Uzaktan Etkileşim Grubu” oluşturulmuş, ayrıca grup liderliği becerilerini geliştirmek ve farkındalıklarını artırmak amacı ile “Uzaktan Etkileşim Grubu” liderliği sorumluluğu verilmiştir. Bu kapsamda yapılan bu araştırmada “Uzaktan Etkileşim Grubu”na katılan öğrencilerin yaşadığı zorlukları ve sorunları öğrenmek amacı ile nitel araştırma yöntemleri kullanılmış ve araştırma deseni olarak eylem araştırması benimsenmiştir. Bu amaçla Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları dersini alan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümü dördüncü sınıf öğrencilerinden oluşan 41 öğrenci ile iki farklı grup oluşturulmuş, dokuz oturumluk grup uygulaması yapılmıştır. Ayrıca öğrencilerin grup liderliği deneyimi yaşamaları amacıyla beşerli gruplara ayrılmaları sağlanmış ve her öğrencinin bir hafta grup liderliği sorumluluğu alması için de beş oturum grup yaşantısı geçirmesi sağlanmıştır. Grup yaşantısı sonunda öğrencilere psikolojik danışman adayı olarak kazanımlarını ve uzaktan grupla psikolojik danışmaya ilişkin yaşanan zorlukları ortaya koymak amacı ile anket uygulanmıştır. Araştırma bulguları sonuçlarına göre Uzaktan Grupla Psikolojik Danışma sürecinde yaşanan zorlukların bazı önlemler alınarak aşılacağı değerlendirilmiş ve bu kapsamda önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar sözcükler: uzaktan grupla danışma, uzaktan etkileşim grubu

3.5 Çevrimiçi ortamda süpervizyon ilişkisinin günlükler yoluyla nitel olarak incelenmesi, ECE GÖKMENOĞLU

ECE GÖKMENOĞLU, Doktora Öğrencisi, Öğretim Görevlisi; Özlem Karaırmak, Bahçeşehir Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı
Çevrimiçi ortamda süpervizyon ilişkisinin günlükler yoluyla nitel olarak incelenmesi

Kuramsal bilginin bireysel ve grup uygulamalarına aktarılmasında köprü işlevi olan süpervizyon sürecinin psikolojik danışman eğitimindeki yeri oldukça önemlidir (Amerikan Psikolojik Danışma Derneği,2014; CACREP,2016). Süpervizyon uygulaması psikolojik danışman adaylarının profesyonel role uygun şekilde psikolojik danışma sürecini yürütmelerini, psikolojik danışma yeterliliklerini geliştirmelerini ve psikolojik danışma hizmeti alan danışanların iyiliklerinin korunmasını sağlamak açısından oldukça önemli bir gerekliliktir (Bernard ve Goodyear, 2014). Sistem Yaklaşımları Modeli (SYM) (Holloway, 1995;2016) süpervizyon müdahalesindeki tüm boyutları kapsamlı şekilde ele almayı önermekte ve müdahalenin kalbinde süpervizyon ilişkisinin olduğuna vurgu yapmaktadır. Bu çalışmada bireysel psikolojik danışma uygulaması süpervizyon süreci, psikolojik danışman adaylarının öğrenme ihtiyaçları göz önünde bulundurularak SYM’ye göre dinamik olarak yapılandırılmıştır. Bu doğrultuda, psikolojik danışman adaylarının süpervizyon ilişkisine dair deneyimlerini yansıtarak farkındalıklarını artırmalarına yardımcı olan çevrimiçi yapılandırılmış günlüklerden yararlanılmıştır. Günlükler aracılığıyla toplanan nitel veriler tümdengelim yöntemiyle ele alınmış ve araştırmacı/ süpervizör tarafından içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın bulguları; süpervizyon ilişkisi aşamalarında "başlangıç", “olgunlaşma” ve “sonlandırma" olarak üç ana tema altında toplanmıştır. "Başlangıç" teması; “süpervizyon ilişkisinin güven ve iş birliğine dayalı oluşumu”, “psikolojik danışman adaylarının gelişimi hedeflenerek müdahalelerinin şekillendirilmesi”, “çevrimiçi süpervizyon uygulamasına alışma süreci”, “süpervizyon ilişkisinde karşılıklı rol ve sorumlulukların belirlenmesi” alt temalarını; "olgunlaşma" teması; “süpervizyon ilişkisinde sosyal bağların gelişmesi”, “süpervizörün öğrenme ihtiyaçlarını dikkate alması”, “süpervizyon ilişkisine dair kaygının azalması”, “psikolojik danışman adaylarının öz-yeterlik algılarının artması”, “müdahalelerin katılımcı grup yapısını güçlendirmesi”; “sonlandırma” teması ise; “müdahalelerin kişisel meselelerle yüzleşmeyi kolaylaştırması”, “sonlandırmaya dair duyguların fark edilmesi”, “müdahalelerinin süpervizyon ilişkisini değerlendirmeyi kolaylaştırması” alt temalarını kapsamaktadır. Sonuç olarak; psikolojik danışman adaylarının süpervizör ile kurduğu ilişkinin adayların süreçteki kişisel ve mesleki öğrenmelerini kolaylaştırıcı bir işlevi bulunduğu ortaya koyulmuştur.

Anahtar sözcükler: bireyle psikolojik danışma uygulaması, çevrimiçi süpervizyon, süpervizyon ilişkisi


15:30 - 15:45
Zoom

Çay Arası


15:45 - 17:15
Zoom

Konu IV - Uzaktan Grup Danışmanlığında Karşılaşılan Güçlükler ve Onları Yenme Yolları

4.1 Çevrimiçi grupla psikolojik danışma uygulamalarında yaşanan güçlükler ve başa çıkma yolları, ŞEBNEM ASLAN

ŞEBNEM ASLAN, Psikolojik Danışman, Gaziantep Şehit Kamil Kıbrıs İlkokulu; Gözde Akşab, Kübra Korkmaz Boz, Fulya Türk, Zeynep Hamamcı
Çevrimiçi grupla psikolojik danışma uygulamalarında yaşanan güçlükler ve başa çıkma yolları

Bu çalışmanın amacı, çevrimiçi olarak yürütülen grupla psikolojik danışma uygulamalarında yaşanan güçlükler ve başa çıkma yolları hakkında bilgi sunmaktır. Bu doğrultuda, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde Gaziantep Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve İnsan Psikolojisi ve İletişim programlarında yüksek lisans eğitimi alan gönüllü öğrencilerle 2 ayrı grup şeklinde çevrimiçi grupla psikolojik danışma uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Grupla psikolojik danışma uygulamaları Gaziantep Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık doktora öğrencileri tarafından ileri grupla psikolojik danışma uygulaması dersi kapsamında yürütülmüştür. Doktora öğrencileri grupla psikolojik danışma sürecindeki her bir oturum için ilgili öğretim üyesinden süpervizyon almıştır. Çevrimiçi psikolojik danışma uygulaması haftada 1 oturum olmak üzere 8 hafta devam etmiştir. Çevrimiçi psikolojik danışma uygulamalarında yaşanan güçlükler: teknolojiye bağlı yaşanan sorunlar, web kamerasıyla etkileşime dayalı yaşanan sorunlar, gizliliğin sağlanmasında yaşanan sorunlar, ısınma alıştırmaları, etkinlik ve tekniklerin uygulanmasında yaşanan sorunlar, grup sürecini yürütmede yaşanan sorunlar olarak sınıflandırılmış ve her bir güçlüğe ilişkin çözüm önerileri geliştirilmiştir.

Anahtar sözcükler: çevrimiçi, grupla psikolojik danışma, güçlükler

4.2 Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma dayalı çevrimiçi psikoeğitim programının üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı ve yaşam doyum düzeylerine etkisi, BURAK KÖKSAL

BURAK KÖKSAL, Öğretim Görevlisi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma dayalı çevrimiçi psikoeğitim programının üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı ve yaşam doyum düzeylerine etkisi

Bu araştırmanın amacı bilişsel davranışçı yaklaşıma dayalı çevrimiçi psikoeğitim programının üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı ve yaşam doyum düzeylerine etkisini incelemektir. Araştırmada ön test- son teste dayalı yarı deneysel desen benimsenmiştir. Psikoeğitim programı bağımsız değişken, öğrencilerin sosyal kaygı ve yaşam doyumu düzeyleri ise bağımlı değişkendir. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemi ile oluşturulmuştur. Üniversitenin resmi internet sitesinden psikoeğitim programı ile ilgili bir duyuru yayınlanmış ve başvurular içerisinden Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeği belirli puan üzerinde alan 10 kadın öğrenci araştırmaya dâhil edilmiştir. Fakat kapalı grup olan bu psikoeğitim grubuna 5 öğrenci farklı nedenlerden dolayı tamamlayamamıştır ve psikoeğitim programı 5 öğrenci ile tamamlanmıştır. Veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu, Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeği ve Yaşam Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. Psikoeğitim programı, sosyal kaygı bilişsel modeline dayalı olarak bilişsel ve davranışçı terapi temelinde araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Program haftada 90 dakikalık oturumlar halinde 8 hafta süresince çevrimiçi olarak uygulanmıştır. Uygulanan programın öğrencilerin sosyal kaygı ve yaşam doyum düzeylerine etkisini incelemek için ön-test ve son-test ölçümleri Wilcoxon işaretli sıralar testi ile incelenmiştir. Analiz sonucuna göre araştırmanın bağımsız değişkenleri kaygı (z= -2.02, p< .05), kaçınma (z= -2.02, p< .05) ve yaşam doyumu (z= -2.02, p< .05) için ön test son test puanları arasındaki fark anlamlıdır. Araştırma bulgularına göre bilişsel davranışçı yaklaşıma dayalı çevrimiçi psikoeğitim programının üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı ve kaçınma düzeylerini düşürdüğü ve yaşam doyumlarını arttırdığı tespit edilmiştir. Araştırma bulguları ayrıca pandemi döneminde üniversite öğrencilerine çevrimiçi psikolojik yardım hizmetleri çerçevesinde tartışılmıştır.

Anahtar sözcükler: psikoeğitim, çevrimiçi psikoeğitim, sosyal kaygı

4.3 Çevrimiçi sanatla grup terapisinin üniversite öğrencilerinin duygusal öz farkındalık, depresyon ve kaygı düzeyleri üzerine etkileri, GİZEM BODUR ATALAY

GİZEM BODUR ATALAY, Klinik Psikolog, Altınbaş Üniversitesi, Psikolojik Destek Birimi
Çevrimiçi sanatla grup terapisinin üniversite öğrencilerinin duygusal öz farkındalık, depresyon ve kaygı düzeyleri üzerine etkileri

2020-2021 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında Altınbaş Üniversitesi Psikolojik Destek Birimi’nde çalışan bir klinik psikolog tarafından uygulanan çevrimiçi sanatla grup terapi çalışmasının psikolojik etkilerinin değerlendirildiği bir çalışmadır. Haftalık çevrimiçi oturumlarla 6 hafta süresince görsel sanatların ağırlıklı olarak kullanıldığı kimi zaman da intermodal yaklaşımın yer aldığı sanat terapi teknikleriyle atölye çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Çalışmada katılımcılara ön-test ve son-test anketleri uygulanarak çalışmanın katılımcılar üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. Araştırma anketi kişisel bilgilerin ve psikiyatrik geçmişin sorulduğu sorulardan, A-Duygusal Öz Farkındalık Ölçeği-10 (Tatar, Özdemir, Çelikbaş ve Özmen, 2018), Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği’nden (Aydemir, Güvenir, Küey ve Kültür, 1997) oluşmaktadır. Bunun yanı sıra çalışmanın etkililiğinin değerlendirilmesinde açık uçlu sorulardan oluşan her oturumun sonunda katılımcılardan doldurmaları beklenen “Oturumu Değerlendirme Anketi” ve çalışmanın en sonunda katılımcıların tüm çalışmanın onlar üzerindeki etkilerini değerlendirmek için doldurulmaları istenen “Grup Sürecini Değerlendirme Anketi” kullanılmıştır. 6 haftalık sürecin sonunda yapılan değerlendirmede SPSS programı kullanılarak, katılımcıların doldurdukları anketlerin ön-test ve son-test sonuçları arasındaki fark değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeye göre, ön-test ve son-test bulguları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir. Bunun yanı sıra katılımcıların grup sürecinin üzerlerindeki etkilerinin değerlendirdikleri açık uçlu sorulardan oluşan anketlerin yanıtları da incelenmiştir. Anket yanıtları incelendiğinde katılımcılar yapılan çalışmanın etkileri ile ilgili olarak kendini ve hislerini keşfetme, yüzleşmekten kaçındıkları duygularını fark etme, diğerlerinin grup içi paylaşımlarından farklı bakış açıları edinme ve farklı baş etme şekillerini görme, negatif duygular ile başa çıkma, farklı kişilerin sorunları ile kendi sorunları arasındaki benzerlikleri görerek rahatlama, kendini ifade etme ve sosyalleşme gibi geribildirimler ifade etmişlerdir.

Anahtar sözcükler: sanatla grup terapi, duygusal öz farkındalık

4.4 Çevrimiçi Grup Psikolojik Danışmanlığı Deneyimleri, ESMANUR YILMAZ KÖKSAL

ESMANUR YILMAZ KÖKSAL, Yüksek lisans öğrencisi; Burcu Güneş, Elifnur Asılkefeli, İrem Akdin, Songül Öztekin, Şeyma Sevim, Tuğba Altun, Fatoş Erkman, Gizem Toska, Boğaziçi Üniversitesi
Çevrimiçi grup psikolojik danışmanlığı deneyimleri

Gözetmenler eşliğinde, yüksek lisans staj uygulaması kapsamında üniversite öğrencileriyle yapılan, 6-8 haftalık süreç odaklı çalışmalar ile paylaşımlı psikoeğitim grup çalışmaları sürecinde ve sonucunda elde edilen kazanımların sunumu hedeflenmektedir. Bu sunumda grup duyuruları sürecinden başlanarak ön görüşmelerin önemi, katılımcıların seçimi, çalışmaların yapılandırılması ve değerlendirilmesi, haftalık yapılan uygulamalara dair grup liderlerinin paylaşımları, ön test-son test uygulamaları, iki liderli grup yönetim süreci, pandemi döneminde çevrimiçi grup deneyimi ve katılımcıların paylaştıkları deneyimler, karşılaşılan engeller ve muhtemel çözüm önerileri, çalışmalara eşlik eden gözetmen desteği gibi başlıklar detaylandırılacaktır.

Anahtar sözcükler: etkileşim grubu, çevrimiçi grup danışmanlığı, psikoeğitim

4.5 Üniversite öğrencilerine yönelik rahatlama atölyeleri, HİLAL NUR SERT

HİLAL NUR SERT, Psikolog; Meltem Aydoğdu Sevgi, Jale Karaçengel, Gizem Toska, Ela Ural, Boğaziçi Üniversitesi
Üniversite öğrencilerine yönelik rahatlama atölyeleri

Bu sunumda, bir yıldır süren ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgının, beraberinde getirdiği yaşam şekli değişikliklerinin (uzaktan eğitim, artan yalnızlaşma vb.) yarattığı zorlanmanın yanı sıra, Boğaziçi Üniversitesi özelinde gerçekleşen yönetim değişikliği sonrasında, üniversite çevresinde yaşanan gerginlikler nedeniyle, psikolojik destek ihtiyacı artan üniversitemiz öğrencilerinin, iyilik hallerini desteklemek amacıyla Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi (BÜREM) ve Boğaziçi Üniversitesi Sarıtepe Destek Birimi (BÜSÖD) tarafından çevrimiçi yürütülen Rahatlama Atölyelerine ait deneyimler paylaşılacaktır. Amacımız hepimizin içinden geçtiği bu zor zamanlarda mümkün olduğu kadar fazla sayıda öğrenciye ulaşmak ve öğrencilere kendi hayatlarında kullanabilecekleri bazı teknikler öğretebilmek olduğundan, atölye çalışmalarında odağımız sözel paylaşımlardan ziyade beden, nefes, bilinçli farkındalık, öz şefkat ve bunlara yönelik tekniklerin uygulanması olmuştur. Rahatlama Atölyeleri kapsamında 01 Mart 2021 ve 28 Nisan 2021 tarihleri arasında toplam 11 atölye çalışması çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiş ve bu atölyelere yaklaşık 500 öğrenci katılmıştır. Çalışmalar, katılımı arttırmak amacıyla ve öğrencilerin rahatlayabilecekleri bir ortama sahip olabilmeleri düşünülerek hafta içi akşam saatlerinde yapılmıştır. Her atölye yaklaşık olarak 40 dakika sürmüş ve her çalışmada ortalama üç rahatlama tekniği kullanılmıştır. Atölye çalışmaları iki uzman tarafından yürütülmüştür. Sunumda çevrimiçi atölye çalışması düzenlemenin uygulayıcılar tarafından deneyimlenen kolaylıkları, zorlukları ve bu zorluklara ilişkin çözüm önerilerinin yanı sıra atölyelere katılan öğrencilerin geribildirimleri aktarılacaktır.

Anahtar sözcükler: rahatlama atölyesi, grup çalışması, üniversite öğrencileri


17:15 - 17:30
Zoom

Çay Arası


17:30 - 18:15
Zoom

Davetli Konuşmacı I, Dr. Ayşen Darcan - Sınır Tanımayan Psikolojik Danışmanlar ve Danışanlar

Dr. Ayşen Darcan - Lisanslı Uzman Psikolog, Fordham Üniversitesi Danışmanlık Merkezi Gözetmeni
Sınır Tanımayan Psikolojik Danışmanlar ve Danışanlar

Uzaktan psikolojik hizmet verme süreci hepimiz için çok da alışık olmadığımız kaslarımızı çalıştırmamıza yardımcı olmaya devam ediyor. Bu süreç sayesinde alışkanlıklarımızı, esnekliğimizi, uyum becerilerimizi, yaratıcılığımızı ve daha bir çok mesleki ve kişisel yönlerimizi keşfediyoruz. Danışanlarımıza açtığımız her pencereden hem onlar hakkında daha farklı ufuklara yelken açıyoruz, hem de kendi yansımalarımız ile ilgili sahalarımızı genişletmeye devam ediyoruz. Gelin hep beraber bu süreçte kazandığımız deneyimlerimizi sahneye davet edelim.


18:15 - 19:00
Zoom

Yemek Arası

Gün 2 - 21 Mayıs 2021

Gündüz Programı

Program akışında görsel izlemenin kolay olması için yalnızca çalışma başlığı ve sunumu yapacak kişinin adı verilmiştir. Özet için tıkladığınızda ekibi, kurumu ve çalışma özetini görebilirsiniz.

9:30 - 10:45
Zoom

Konu V - Üniversite Danışmanları Gözünden Danışmanlık Merkezi

5.1 PDR lisans programında mesleki rehberlik uygulaması dersinin çevrimiçi yürütülme süreci: Psikolojik danışman adaylarının deneyimleri, YILDIZ ÖZTAN ULU

Ece Çokay, YILDIZ ÖZTAN ULUSOY, Doktor Öğretim Üyesi, Kocaeli Üniversitesi
PDR lisans programında mesleki rehberlik uygulaması dersinin çevrimiçi yürütülme süreci: Psikolojik danışman adaylarının deneyimleri

Covid -19 pandemisi sürecinde uzaktan eğitimin başlamasıyla birlikte PDR anabilim dalında yürütülen pek çok uygulamalı ders çevrimiçi yürütülmeye başlanmıştır. Bu çalışmada da çevrimiçi gerçekleşen mesleki rehberlik uygulaması dersini yürüten psikolojik danışman adaylarının uygulama sürecine ilişkin görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. Öğrencilerin görüşmeleri gerçekleştirebilmeleri için ders sorumlusu öğretim elemanı çevrimiçine uygun planlama gerçekleştirmiştir. Bir lise ve bir ortaokulun yönetici ve psikolojik danışmanı ile görüşülerek uygulamaya ilişkin onay; İl Milli Eğitim Müdürlüğünden ve üniversite etik kurulundan gerekli izinler alınmıştır. Çevrimiçi gerçekleşen 3 /4 oturumun olumlu ve olumsuz yönlerinin danışman adaylarının tecrübeleriyle incelendiği bu çalışmada, dersi alan 70 öğrenciden gönüllü olan 13 öğrenciyle odak grup görüşmesi yürütülmüştür. Odak grup görüşmesinde öğrencilerin danışman öz yeterlikleri, süreci yürütme ve süpervizyon süreci ve çevrimiçi uygulama yapmaya ilişkin görüşlerini inceleyen sorulardan yararlanılmıştır. Adayların tamamı deneyimledikleri sürecin psikolojik danışman öz yeterlik algılarını olumlu yönde etkilediğini ifade etmiştir. Özet deşifre yazma ve süpervizyon almaya ilişkin sıklıkla profesyonel bir sürecin içinde olmanın motivasyon arttırıp kaygı yönetimine yardımcı olduğu belirtilmiştir. Çevrimiçi mesleki rehberlik sürecinde en sık zorlandıkları nokta öğrencilerin kameralarının kapalı olması, internet hızından kaynaklı aksaklıklar ve danışanın ev koşullarına bağlı uygun danışma ortamı yaratılamamasının gizliliği zedelemesidir. Çevrimiçi danışmanın avantajları olarak ise görüşme zamanı konusunda esnek olunması, çevrimiçi bir sürecin danışanlar için ilgi çekici bulunması ve özellikle lise öğrencilerinin kendilerini daha rahat ifade edebilmelerini ifade etmişlerdir. Bu çalışma sonucunda uzaktan eğitim sürecinde hem öğrencilerin hem de lise öğrencilerinin doyum aldıkları ve rehberlik çalışmalarının çevrimiçi planlanarak yürütülebileceği söylenebilir.

Anahtar sözcükler: çevrimiçi mesleki rehberlik, psikolojik danışman adayları

5.2 Pandemi sürecinde psikolojik danışma ve rehberlik uygulama ve araştırma merkezinin işleyişi ve süreçteki deneyimi, CÜNEYT ATEŞ

CÜNEYT ATEŞ, Psikolog, Trakya Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Pandemi sürecinde psikolojik danışma ve rehberlik uygulama ve araştırma merkezinin işleyişi ve süreçteki deneyimi

Pandemi öncesi süreçte merkezimizin işleyişi, pandemi sürecinde merkezimizin işleyişi, pandemi sürecinde yapmış olduğumuz bireyle psikolojik danışmaya ilişkin veriler, çevrimiçi görüşme sürecinde danışmanın yaşadığı zorluklar, çevrimiçi görüşme sürecinde danışanların yaşadığı zorluklar ve merkezimizin çevrimiçi görüşme sürecindeki deneyimi konu başlıkları ile hazırlamış olduğum paylaşımlarım.

Anahtar sözcükler: çevrim içi bireyle psikolojik danışma

5.3 Üniversite öğrencileriyle çalışan ruh sağlığı uzmanlarının uzaktan çalışma deneyimleri, OZAN AKBAŞ

Deniz Albayrak-Kaymak ve OZAN AKBAŞ, Klinik Psikolog, Boğaziçi Üniversitesi
Üniversite öğrencileriyle çalışan ruh sağlığı uzmanlarının uzaktan çalışma deneyimleri

İçerisinde bulunduğumuz durumum özellikle yakın tarihte benzeri görülmediği için çeşitli insan grupları üzerindeki etkileri halen tam olarak anlaşılmamıştır. Covid-19 dönemi süresince birçok grup ile çalışmalar yapılmıştır. Bu gruplar sağlık çalışanları, beyaz yaka çalışanlar, mavi yaka çalışanlar, farklı eğitim düzeyindeki öğrencileri kapsamıştır. Çalışmaların temel olarak daha hassas bir temelde olan sağlık çalışanlarını kapsadığı gözlenmektedir. Bu sağlık çalışanları hemşireler, doktorlar ve birinci derecede salgın ile mücadele gösteren kişilerden oluşmaktadır. Ancak salgının fiziksel etkilerinin yanında ruhsal etkilerinin de olduğu raporlanmakla birlikte genelde ruh sağlığı çalışanları kapsanmamış görünmektedir. Bu ihmal edilmiş grubun çalışanlarının iyilik durumlarının gözetilmesi önemlidir ve bu pilot çalışmayla bu eksiklik giderilmeye çalışılmıştır. Bir devlet üniversitesi öğrenci danışmanlık merkezinde çevrimiçi hizmet sunmakta olan ruh sağlığı çalışanlarına kısa bir anket çalışmasıyla durumlarını değerlendirmeleri istenmiştir. Sunumda bu bulgular paylaşılacaktır.

Anahtar sözcükler: çevrimiçi çalışma, iyilik durumları, ruh sağlığı çalışanları, üniversite danışmanlığı

5.4 Danışmanların gözünden geleneksel, yeni akım ve çevrimiçi önleyici çalışmalar, GİZEM TOSKA

GİZEM TOSKA, Doktor Öğretim Üyesi, Boğaziçi Üniversitesi
Danışmanların gözünden geleneksel, yeni akım ve çevrimiçi önleyici çalışmalar

Önleyici çalışmalar öğrenci-odaklı hizmetin çok önemli bir parçasıdır. Ne yazık ki birçok üniversite danışmanlık merkezi için bu konudaki yenilikleri yakalamak ve bu hizmetleri rutin servisin parçası haline getirmek zor olabilir. Bu sunumda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversite danışmanlık merkezlerinin önleyici çalışmalarla ilgili geçirdiği süreçlere değinilecek, geleneksel önleyici çalışmalardan yeni nesil ve çevrimiçi önleyici çalışmalara uzanan yolculuğun üzerinden geçilecektir. ABD'de pandemi öncesi ve sonrasında sunulmuş çevrimiçi önleyici çalışmaların örnekleri paylaşılacaktır. ABD’de danışmanlık merkezlerinde çalışan uzmanların önleyici yaklaşımlarla ilgili görüşlerine odaklanan niteliksel bir çalışmanın sonuçları ışığında danışmanların geleneksel, yeni nesil ve çevrimiçi önleyici uygulamalara karşı tutumuna dair elde edilen izlenimler paylaşılacaktır. Türkiye’de üniversite danışmanlık hizmeti sunan uzmanların önleyici çalışmalarla ilgili olası tutumları, bu çalışmaları planlarken ve uygularken yaşadıkları zorluklar ve önleyici hizmetleri danışmanlık merkezinin işleyişin rutin bir parçası haline getirme sürecinde çıkan olası engeller tartışılacaktır. Çevrimiçi ortamın önleyici hizmetlerini artırmak isteyen danışmanlık merkezlerine sağladığı kolaylıklara da değinilecektir. Bu sunum önleyici çalışmaları hizmet ağına dâhil etme sürecinde üniversite danışmanlık merkezi yöneticilerine ve uzmanlarına yol gösterici olabilir.

Anahtar sözcükler: üniversite danışmanlık merkezleri, çevrimiçi önleyici çalışmalar


10:45 - 11:00
Zoom

Çay Arası


11:00 - 12:00
Zoom

Konu VI - Uzaktan Üniversite Danışmanlığında Acil Durumlar ve Kriz Yönetimi

6.1 Bir üniversite psikososyal destek ağı: TEDU COPeS Modeli, SILA DENİZ BEYARSLAN

SILA DENİZ BEYARSLAN, Klinik Psikolog, TED Üniversitesi
Bir üniversite psikososyal destek ağı: TEDU COPeS Modeli

TED Üniversitesi Coronavirüs Psiko-Sosyal Destek Ekibi, TEDÜ COPeS, COVID-19 pandemisi döneminde TED Üniversitesi öğrenci ve çalışanlarına hizmet vermek üzere kurulmuş; salgının beraberinde getirdiği koşullara bağlı olarak ortaya çıkabilecek psikolojik, sosyal, ailesel ve akademik/mesleki yaşantıya yönelik zorluklarla baş etmeyi kolaylaştırmayı amaçlayan bir psikososyal destek grubudur. Bu kapsamda, koronavirüs salgını sürecinde ortaya çıkabilecek kriz durumlarına erken dönem destek sağlamayı, baş etme stratejilerini ve kaynakları harekete geçirmeyi, güçlendirmeyi ve gerekli kaynaklara erişim konusunda bilgi sağlamayı hedeflemektedir. Son 1 yıl içerisinde TEDU COPeS ekibi, pandemi döneminde çeşitli sebeplerle zorluklar yaşayan üniversite bileşenlerine psikoeğitim ve çevrimiçi destekleyici görüşmeler sunmuştur. Koruyucu ve önleyici bir yaklaşım olarak sunulan psikoeğitimlerin içeriğini 1-2 oturum süren çevrimiçi psikoeğitim grupları ve psikoeğitim broşürleri oluşturmaktadır. Geçtiğimiz yılda bu alt alanın hedef kitlesi yalnızca TED Üniversitesi mensupları değil aynı zamanda farklı sınıflardaki ortaokul ve lise çağı gençleri de olmuştur. Bu gençlere pandemi döneminde yaşayabilecekleri sınav kaygısı, hedef ve motivasyon kaybına yönelik psikoeğitimler verilmiştir ve verilmeye devam edilmektedir. Krize karşı destekleyici müdahale kapsamında ise çevrimiçi destekleyici görüşmeler TEDÜ Gelişim Odaklı Klinik Çocuk ve Ergen Yüksek Lisans Programı (TEDÜ GoKÇEP/TEDU DevClin) mezunu ya da öğrencisi olan uzman psikolog ve psikologlar tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeler, TED Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Klinik Psikoloji alt alanı öğretim üyeleri ve doktora aşamasındaki araştırma görevlileri tarafından süpervize edilmektedir. TEDU COPeS’un çalışma biçimi klinik psikoloji yüksek lisans öğrencileri ve mezunlarının eğitim ve süpervizyonu için de bir model olarak değerlendirilebilir. Bu sunumda TEDU COPeS'un çalışma modeli sunulacaktır.

Anahtar sözcükler: pandemi, kriz, müdahale, psikososyal destek, psikoeğitim

6.2 Yas süreci kriz müdahalesi: EMDR olgu sunumu, ÖZGE TOK

ÖZGE TOK, Öğretim Görevlisi, Klinik Psikolog, Abdullah Gül Üniversitesi
Yas süreci kriz müdahalesi: EMDR olgu sunumu

Üniversitemiz öğrencisi 22 yaşındaki kadın danışan, üniversitemiz Rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimine uykuya dalmada zorluk çekme, gün içinde sık sık ağlama ve derslere odaklanmada güçlük şikâyetleri ile başvurdu. Danışanın şikâyetleri iki ay önce Covid-19 nedeniyle babasının ani bir şekilde ölümünün sonrasında başlamış ve devam etmekteydi. Yas danışmanlığı yaklaşımlarında öngörülen Covid-19 nedeniyle hastanede ani bir şekilde yakınını kaybetmenin, normal ölümler nedeniyle kaybetmekten daha fazla travmatik etkisinin oluşu göz önünde tutularak danışana Eye Movement Desensitization and Reprocesing (EMDR) işlemi ile yakın geçmişte yaşadığı babasını kaybetme süreci çalışılmıştır. EMDR, iki yönlü göz uyarımları aracılığıyla beynin sağ ve sol yarılarını aktifleştirilmesi ile yaşanılan travmatik olayla ilgili olumsuz duygu, düşünce ve bedensel duyumlarını düzeltmeyi amaçlayan bir tedavi yöntemidir (Shapiro, 2017). EMDR ile yakın zamanda yaşanmış travmatik olayın anısını çalışırken standart 11 aşamalı prosedür yerine uzatılmış protokol uygulanması daha faydalı olabilir (Shapiro, 2017). Uzatılmış protokolde öncelikle danışandan olayın öyküsel tarihi alınarak bu anının en rahatsız edici bölümleri kronolojik sırayla ayrı ayrı hedeflenmiş ve her bir bölüm için kognitif yerleştirme de dâhil olmak üzere standart EMDR işlemi uygulanmıştır. Belirtilen tüm parçalar tedavi edildikten sonra danışandan gözlerini kapaması ve tüm süreci video izler gibi görselleştirmesi istenmiştir. Bu aşamada ortaya çıkan küçük rahatsızlıklar da ele alınarak yeniden işlendikten sonra danışan pozitif kognisyonları da aklında tutarak bu süreci yeniden video izler gibi izlemiş ve beden taraması yapılmıştır. Danışanla gerçekleştirilen 14 görüşmenin ardından abreaksiyonları ortadan kalkmış, ölen yakını hakkında insanlarla daha rahat konuşabildiğini ifade etmiş, uyku sorunu ortadan kalkmış ve derslerine odaklanması artarak günlük hayatına daha işlevsel devam edebildiği saptanmıştır.

Anahtar sözcükler: EMDR terapisi, yas danışmanlığı, krize müdahale

6.3 Eşik-bekçisi eğitimleri: ABD'deki yüz yüze uygulamalardan Türkiye'de uzaktan uygulamalara, GİZEM TOSKA

GİZEM TOSKA, Doktor Öğretim Üyesi, Boğaziçi Üniversitesi
Eşik-bekçisi eğitimleri: ABD'deki yüz yüze uygulamalardan Türkiye'de uzaktan uygulamalara

Eşik-bekçisi eğitimleri olarak karşılık bulabilecek "GateKeeper Training" ABD'de psikolojik danışmanlık merkezleri tarafından sıklıkla sunulan ve kriz müdahalesinin yapı taşlarından olan bir hizmettir. Danışmanlık merkezinde çalışan ruh sağlığı uzmanlarının tek başına kampüsün acil durum ihtiyaçlarını kapsayamayacağı ve ancak kampüs bileşenleriyle işbirliği yaparak öğrencilere kapsamlı ve faydalı acil durum müdahalesi yapılabileceği temeli üzerine inşa edilmiş bir pratiktir. Bu sunumda eşik-bekçisi eğitimlerinin ne olduğu ABD'de yapılan uygulama örnekleriyle tanıtılacak, hangi gruplara ve özellikle çevrimiçi ortamda nasıl sunulabileceklerine dair bilgiler paylaşılacak ve Türkiye'ye uyarlanmasıyla ilgili olasılıklar, engeller ve atılabilecek adımlar tartışılacaktır.

Anahtar sözcükler: eşik-bekçisi eğitimleri, acil durum, işbirliği

12:00 - 12:45
Zoom

Dr. Schwartz ile Görüşme Kaydı Gösterimi ve Tartışma: Psikiyatrik Bakış Açıları

Victor Schwartz, MD - Psikiyatri Uzmanı, Psikiyatri Uzmanı, New York Üniversitesi
Tıp Fakültesi Doçent Öğretim Üyesi, Mind Strategies Programı Kurucusu, Kurumsal Danışman
Davetli Tartışmacılar
Serap Çakıcı Alparslan, MD - Psikiyatri Uzmanı, Boğaziçi Üniversitesi Poliklinik
Hekimi ve Rumeli Üniversitesi Klinik Psikoloji Enstitüsü Kısmi Zamanlı Doktor Öğretim Üyesi
Görkem Yılmaz, MD - Psikiyatri Uzmanı, Özel İlgi Hastanesi ve Boğaziçi Üniversitesi
Kısmi Zamanlı Konsültan Hekimi

12:45 - 13:45
Zoom

Öğle Arası


13:45 - 15:15
Zoom

Konu VII - Danışmanlıktan Yararlanan Üniversite Öğrencisi Gözünden Danışmanlık Merkezi

7.1 Öğrenci gözünden çevrimiçi danışmanlık, CEYDA CİHAN AYDOĞDU

CEYDA CİHAN AYDOĞDU, Klinik Psikolog; Özge Tok, Abdullah Gül Üniversitesi
Öğrenci gözünden çevrimiçi danışmanlık

Covid-19 sürecinde yaşanılan belirsizlik birçok insanda çeşitli psikolojik sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Toplum genelinde intihar, yaygın kaygı bozukluğu ve depresyon oranlarında yoğun bir artış gözlenmiştir. Bu dönemde üniversite öğrencilerinin de kaygı ve stres düzeyleri artmış, üniversiteye bağlılık, derslere odaklanma ve motivasyon düzeyleri düşüş göstermiştir (Bekaroğlu & Yılmaz, 2020). Üniversitelerin uzaktan eğitime geçtiği Mart 2020 tarihinden itibaren üniversitemiz (AGÜ) Psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimine başvuruda bulunan öğrencilerin de başvuru nedenleri arasında kaygı ve stres bozuklukları sıklığının arttığı görülmüştür. Öğrenciler üniversitemiz danışmanlık desteği başvuru formunda derslere yönelik dikkat ve motivasyon kaybı, stresle başa çıkmada zorluk, uyku ve yeme düzensizliği ile fiziksel ve sosyal aktivitelerde isteksizlik gibi sorunlar yaşadıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin görüşmeler sonrasında doldurdukları geri bildirim formları ile katıldıkları seansların yaşadıkları sorunların düzeylerinde azalmaya, sorunlarla baş etme güçlerinin artmasına ve geleceğe yönelik olumlu bakış açıları kazanmalarına katkı sağladığı belirlenmiştir. Uygulanan çeşitli terapi yaklaşımlarının (BDT, EMDR, KSÇOT) yanında artan ölüm oranları ile birlikte öğrencilerin yas süreçlerine destek olabilmek amacıyla yas terapisi yaklaşımlarının da etkililiğine dair olumlu yorumlar danışmanlık süreci geri bildirim formlarında açık bir şekilde belirtilmiştir. Ayrıca mindfullness tekniklerinden olan nefes ve meditasyon egzersizlerinin öğrenciler tarafından sıklıkla kullanıldığı ve günlük yaşantılarında stres ve kaygılarını yönetmede faydalı olduğu doldurdukları formlar sonucunda ortaya çıkmıştır. Yüz yüze danışmanlığın etkililiğini yadsımamakla birlikte pandemi döneminde çevrimiçi danışmanlık öğrencilere gerekli desteğin sağlanması için olumlu bir hizmet olarak şekillenmiştir.

Anahtar sözcükler: pandemide öğrenci psikolojisi, çevrimiçi danışmanlık, geribildirim

7.2 Üniversite öğrencilerinin çevrim içi eğitime ve iyilik hallerindeki değişikliklere ilişkin görüşleri, FİDAN KORKUT OWEN

FİDAN KORKUT OWEN, Prof. Dr. Bahçeşehir Üniversitesi ve Deniz Albayrak Kaymak, Doç. Dr. Boğaziçi Üniversitesi
Üniversite öğrencilerinin çevrim içi eğitime ve iyilik hallerindeki değişikliklere ilişkin görüşleri

Bu çalışma pandeminin başlamasıyla dersleri çevrimiçine alınmış üniversite öğrencilerinin görmekte oldukları eğitime yönelik görüşlerini ve iyilik hallerini incelemek amacıyla yürütülmüştür. Bir kitle dersini alan toplam 371 gönüllü öğrencinin katıldığı araştırmada veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen, dokuz soruluk bir Kişisel Bilgi Formu (KBF) ve beş boyutlu İyilik Hali Yıldızı Ölçeği (Korkut-Owen, Doğan, Demirtaş-Çelik ve Owen, 2016) ile toplanmıştır. Sunuda KBF’den elde edilen bulgular paylaşılacaktır. Yapılan ön incelemeler, çevrim içi eğitimin etkililiğinin büyük ölçüde dersine (f=330, %88.9) ya da öğretim üyesine (f=306, %82.5) göre değiştiğini ve çevrim içi ve yüz yüze eğitimin ikisinin de iyi ve kötü yanları olduğunu (f=347, %93.5) göstermiştir. Öğrencilere seçme şansları olsa neyi dileyecekleri sorulduğunda, çoğunluğu (f=173, %46.6) karma (yüz yüze ve çevrim içi birlikte), önemli bir kısmı (f= 168, %45.3) yüz yüze, çok küçük bir kısmı (f= 30, %8.1) çevrim içi eğitim yanıtlarını vermişlerdir. Bu süreçte iyilik hallerinin beş boyutunda nasıl olduklarına ilişkin olarak sorularda “kötüye gitti” seçeneğini işaretleyenlerin oranları sırasıyla fiziksel (f= 238, %64.2), bilişsel (f= 235, %63.3), duygusal (f=204, %55), sosyal (f=159, %42.9) ve anlamsal (f=139, %37.5) biçiminde yayılmıştır. Bu durumda en çok işaretlenen seçeneğin bu olduğu görülmektedir. Öte yandan iyilik halleri için “iyiye gitti” diyenlerin oranları sırasıyla anlamsal (f=108, %29.1), bilişsel (f=66, %17.8), fiziksel (f= 58, %15.6), duygusal (f=55, %14.8) ve sosyal (f=55 (%14.8) olmuştur. İyilik hallerini “fazla değişmedi” olarak değerlendirenlerin oranları ise %19-42 arasında değişmiştir. Sunumda bu bulgular tartışılacak, katılımcıların durumlarını açıklamaya yönelik açık uçlu sorulara vermiş olduğu yanıtlardan bazı çarpıcı örnekler paylaşılacak ve önleyici psikolojik danışma hizmetlerine yönelik öneriler sunulacaktır.

Anahtar sözcükler: çevrimiçi eğitim, iyilik hali, üniversite öğrencileri

7.3 Covid-19 sürecinde üniversite öğrencileri: Kariyer ihtiyaçları, engelleri, destek mekanizmaları, YEŞİM KONCA ÇOBAN

Hasan Eşici, Ahmet Ayaz, Esra Eker Durmuş, YEŞİM KONCA ÇOBAN, Yüksek Lisans Öğrencisi, Şehit İsmail Daler Ortaokulu; Volkan Güldal, Kübra Kutluca
Covid-19 sürecinde üniversite öğrencileri: Kariyer ihtiyaçları, engelleri, destek mekanizmaları

Araştırma kapsamında üniversite öğrencilerinin pandemi sürecinde kariyer gelişim süreçleri olgu bilim yöntemi kullanılarak derinlemesine incelenmiştir. Bu bağlamda oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden ve farklı sınıf düzeylerinde öğrenim gören 17 üniversite öğrencisi ile telefon üzerinden görüşme yapılmıştır. Aynı zamanda bu form üzerinden çevrimiçi ortamda 69 öğrenci üzerinden veri toplanmıştır. Toplanan veriler Maxqda 20 programı üzerinden içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda üniversite öğrencilerinin kariyer gelişimleriyle ilgili üç ana tema tespit edilmiştir. Bunlar: kariyer ihtiyaçları, kariyer engelleri ve kariyer destek mekanizmaları olarak kavramsallaştırılmıştır. Bu araştırma ile kriz dönemlerinde öğrencilerin kariyer gelişimlerinin nasıl desteklenebileceğine yönelik teorik ve uygulamada kullanılabilecek sonuçlar elde edilmiştir. Araştırma kapsamında üniversite psikolojik danışma ve kariyer merkezlerinde uygulamaya yönelik öneriler sunulmuştur.

Anahtar sözcükler: kariyer psikolojik danışmanlığı, uzaktan eğitim, Covid-19

7.4 Sahadan bir destek uygulaması: İş insanlarıyla çevrimiçi buluşmalar, ÖZGE TOK

ÖZGE TOK, Öğretim Görevlisi, Klinik Psikolog ve Ceyda Cihan Aydoğdu, Abdullah Gül Üniversitesi
Sahadan bir destek uygulaması: İş insanlarıyla çevrimiçi buluşmalar

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Öğrenci Dekanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Rehberlik biriminin üniversite öğrencilerine yönelik proaktif, koruyucu ve önleyici yaklaşımlar çerçevesinde gerçekleştirdiği alandan iş uzmanlarıyla öğrencileri buluşturduğu uygulama tartışılacaktır. Pandemi döneminde psikolojik danışmanlık desteğinin yanında rehberlik birimi tarafından öğrencilere sağlanan bu destek ile öğrencilerin akademik başarılarına yönelik motivasyonlarını artırtmak, geleceğe yönelik kaygılarını ve kariyerlerine yönelik yaşadıkları belirsizlikleri azaltmak amaçlanmıştır. Uygulama çerçevesinde Ticaret Odası ve Sanayi Odasına kayıtlı iş insanları ile iş birliği yapılarak üniversitemiz öğrencilerine gelecekteki kariyerlerine yönelik danışmanlık desteği sağlanmıştır. Bu bağlamda alanlarında hâlihazırda yeterli mesleki deneyim ve donanıma sahip iş insanlarına öğrencilerin sosyal ve profesyonel gelişimlerine destek olabilmeleri için birimimiz uzmanları tarafından eğitim verilmiştir. Eğitim içeriği etkili iletişim becerileri, 5 yaşam formunun uygulanması, SWOT analizi, meslek değerleri, planlar ve gelecek yönetimi alt başlıklarından oluşmaktadır. Eğitime ek olarak katılımcılara yönelik hazırlanan kitapçıkta uygulanması önerilen 5 görüşmenin yapılandırılmış içerikleri ve gerekli formlar paylaşılmıştır. Aynı şekilde programa katılmak için gönüllü olarak başvuran öğrencilere de program içeriği hakkında detaylı bilgi verilmiştir. Eşleştirilen öğrenci ve iş insanlarından her görüşme sonrası değerlendirme formları aracılığı ile geribildirimler alınmıştır. Pandemi döneminde çevrimiçi platformlarda iş insanları ile birebir görüşme fırsatı bulan öğrencilerden aldığımız süreç değerlendirme formlarında öğrenciler akademik motivasyonlarında yükselme ve gelecekteki kariyer hayatlarına yönelik kaygılarında azalma ifade etmişlerdir. Ayrıca öğrencilerin sürekli aynı uyanlara maruz kaldığı Covid-19 sürecinde farklı kişilerle iletişim halinde olmaları, yalnızlık ve soyutlanmışlık hissini azaltarak streslerini yönetmelerinde faydalı olmuştur.

Anahtar sözcükler: destek programı, koruyucu önlemler, kariyer desteği

7.5 Yılmazlık temelli grupla psikolojik danışma uygulamasının Covid-19 risk grubundaki üniversite öğrencilerinin iyi oluş düzeylerine etkisi, ESRA EKER DURMUŞ

ESRA EKER DURMUŞ, Araştırma Görevlisi; İsmail Hakkı Tomar, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Yılmazlık temelli grupla psikolojik danışma uygulamasının Covid-19 risk grubundaki üniversite öğrencilerinin iyi oluş düzeylerine etkisi

Covid-19 pandemi sürecinde üniversite öğrencileri sosyal izolasyon, düşük akademik motivasyon ve kariyer geçiş sürecinde yaşanan zorluklar gibi nedenlerden dolayı toplumdaki en hassas gruplardan birini oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencileri ile gerçekleştirilen ön test-son test kontrol gruplu yılmazlık temelli grupla psikolojik danışma programının öğrencilerin iyi oluş düzeyleri üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırma grubu 2020-2021 Eğitim- Öğretim bahar döneminde eğitimine devam eden 8 deney, 8 kontrol olmak üzere toplam 16 Eğitim Fakültesi öğrencisinden oluşmaktadır. Deney grubu 2 erkek 6 kadın öğrenciden, kontrol grubu ise 1 erkek 7 kadın öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak İyi Oluş Ölçeği (Telef, 2013) ve Olumlu Gelecek Beklentisi Ölçeği (İmamoğlu, 2001) kullanılmıştır. Çalışma 6 oturum olarak planlanmıştır. Verilerin analizinde Mann Whitney U testi kullanılmıştır. İyi oluş ve olumlu gelecek beklentisi puanları ön test analizi sonucunda gruplar arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Çalışmanın uygulama kısmı devam ettiği için gruplar arasındaki son test ve gruplar içi ön test-son test farkına dair bir bulguya yer verilememektedir.

Anahtar sözcükler: yılmazlık becerileri, grupla psikolojik danışma, Covid-19


15:15 - 15:30
Zoom

Çay Arası


15:30 - 17:00
Zoom

Konu VIII - Uzaktan Üniversite Danışmanlığında Proaktif; Koruyucu ve Önleyici Yaklaşımlar

8.1 MARPAM (Marmara Üniversitesi) akran danışmanlığı modeli, NİLGÜN CANEL

NİLGÜN CANEL, Doç. Dr., Marmara Üniversitesi
MARPAM (Marmara Üniversitesi) akran danışmanlığı modeli

Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin dört yıldır uygulanmakta olan MARPAM akran danışmanlığı modelinin uygulama basamakları ve korona sürecindeki çevrimiçi uygulama tecrübesi paylaşılacaktır. MARPAM Modeli bütünüyle Marmara Üniversitesi için tasarlanmış özgün bir modeldir. Programda, üniversitemizin öğrencilerine ihtiyaç duydukları alanlar doğrultusunda destek sunmak, üniversitemizde mümkün olduğunca çok sayıda öğrenciye ulaşmak, psikolojik danışman kimliğini üniversitenin diğer bölümlerindeki öğrencilere tanıtmak, psikolojik danışmanlık öğrencisinin problem çözücülüğünü ve üretkenliğini arttırmak, öğrencilerimizin bireyle psikolojik danışma ve gurupla psikolojik danışma uygulamaları derslerinden önce tecrübe kazanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. MARPAM’ın, modeli, Covid-19 sürecine uyarlanarak çevrimiçi ortama taşınmıştır. Bu sunumda amacımız akran danışmanlığı modelimizin tamamen öğrenci katılımıyla oluşan ve işleyen sürecini tanıtmak, etkileşimli model yapısını tanıtmak ve çevrimiçi uygulama deneyimimizi paylaşmaktır.

Anahtar sözcükler: akran danışmanlığı, psikoeğitim grubu

8.2 Uzaktan mentorluk-akran danışmanlığı, PELİN ATASOY

PELİN ATASOY, Psikolojik Danışman, Sabancı Üniversitesi
Uzaktan mentorluk-akran danışmanlığı

Mentorluk Programları çeşitli şekillerde uzun yıllardır üniversitelerin özellikle yeni girişli öğrencilerin üniversite sistemine ve kampüs yaşamına geçiş süreçlerini kolaylaştırmada çok önemli bir rol üstlenmekte. 2020 Güz döneminde pandeminin getirdiği kendine özgü zorluklar nedeniyle bu programın işlevi daha da kritik bir hal aldı. Bu sunumda Sabancı Üniversitesi’nde 2020 Güz Döneminde üniversiteye yeni başlayan öğrencilere yönelik yapılan uzaktan-çevrimiçi-mentorluk programının içeriği, yapısı, yaşanan zorluklar ve programın etkililik sonuçları paylaşılacaktır.

Anahtar sözcükler: mentorluk, akran destek, önleyici çalışma

8.3 Trakya Üniversitesi e-oryantasyon programı, SEDA DONAT BACIOĞLU

SEDA DONAT BACIOĞLU, Doktor Öğretim Üyesi; Cansel Merttürk, Zilan Akbulut, Trakya Üniversitesi
Trakya Üniversitesi e-oryantasyon programı

Bu çalışmada uzaktan eğitim sürecinde üniversiteye yeni kayıt yaptırmış Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 1. sınıf öğrencilerine e- oryantasyon çalışması yapılmıştır. Oryantasyon sürecini aynı bölümün 4. sınıf öğrencileri Topluma Hizmet dersi kapsamında yürütmüştür. Burada amaç, üniversiteye yeni başlayan ve pandemi sebebiyle uzaktan eğitime tabi kalan öğrencilerin bölüm, üniversite ve üniversitenin bulunduğu şehir hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayıp uyumu kolaylaştırmaktır. Bilgilendirmenin yanı sıra öğrencilerin tanışma ve kaynaşmalarını sağlamak amacıyla bir araya gelinmiş çeşitli etkinlikler (film analizi, tanışma etkinlikleri) yapılmıştır.

Anahtar sözcükler: oryantasyon, uzaktan eğitim, uyum

8.4 Akademik Başarı ve Hayat Becerileri (ALIS 100) Dersinin uzaktan eğitime uyarlanması, PINAR ÖZBEK

PINAR ÖZBEK, Öğretim Görevlisi, Koç Üniversitesi
Akademik Başarı ve Hayat Becerileri (ALIS 100) dersinin uzaktan eğitime uyarlanması

ALIS 100, Koç Üniversitesi’nde 2010 yılından bu yana tüm lisans öğrencilerinin ilk yıllarında aldığı öz farkındalık ve yaşam becerileri dersidir. Uzman psikologların verdiği bu derste öğrencilerin akademik, sosyal ve profesyonel hayatlarında ihtiyaç duyacakları hedef belirleme, zaman yönetimi, iletişim, ilişki yönetimi, stresle etkili başa çıkma ve takım çalışması gibi becerilerin geliştirilmesini amaçlar. Sınıf ortamında yaşantısal egzersizler ve takım çalışmalarının ağırlıklı olarak uygulandığı bu dersin uzaktan eğitime uyarlanması ve pandemi döneminde üniversiteye başlayan öğrencilerin ihtiyaçlarına doğrudan hitap edebilmesi için içerik ve yönteminde değişiklikler yapılmıştır. Ödev içerikleri öğrencilerin pandemi döneminde yaşadığı zorluklar karşısında psikolojik dayanıklılık geliştirmelerine yönelik olarak revize edilmiş, dersin yapıldığı çevrimiçi platformun sunduğu sohbet odası, anket gibi imkânların ders hedefleri doğrultusunda kullanımı için yeni egzersizler geliştirilmiş, dersin akışı öğrencilerin uzaktan eğitimdeki ihtiyaçlarını önceliklendirecek şekilde değiştirilmiştir. Mümkün olduğu kadar sınıf ortamı deneyimini simüle etmenin amaçlandığı bu çevrimiçi formatta, öğrencilerin dersin uzaktan verilmesi sürecinde pasif bir dinleyici olmak yerine derse yazılı ve sözlü olarak katılması için olanaklar arttırılmıştır. Üniversitenin sosyal ortamından uzak kalan ve uzaktan eğitimin zorluklarını tek başına göğüslemek durumunda kalan öğrencilerin birbirlerini tanıması, bağ kurması, bu dönemin getirdiği sorunlar ve çözüm yolları üzerine beyin fırtınası yapmaları için grup çalışması fırsatları artırılmıştır. Kampüste hiç eğitim almamış öğrencilerin üniversiteye aidiyet hissini kuvvetlendirmek için de çeşitli içerik ve yöntemler kullanılmıştır. Güz 2020 döneminde dersi alan 119 kişinin katıldığı bir ankette öğrencilerin %63,9’u ALIS dersinin Koç Üniversitesi'nin bir üyesi gibi hissetmelerine, %69,7’si ALIS dersinin çevrimiçi eğitime uyum sürecindeki zorlukları aşmak için beceri geliştirmelerine yardımcı olduğunu belirtmiştir.

Anahtar sözcükler: ilk yıl deneyimi, hayat becerileri, öz farkındalık

8.5 Pandemi döneminde çevrimiçi psikososyal destek hizmeti: Bahçeşehir Üniversitesi örneği, SELİN MERVE YAŞAR

SELİN MERVE YAŞAR, Araştırma görevlisi ve Özlem Karaırmak, Prof. Dr., Bahçeşehir Üniversitesi
Pandemi döneminde çevrimiçi psikososyal destek hizmeti: Bahçeşehir Üniversitesi örneği

Koronavirüsün tüm dünyada ani ve beklenmedik ortaya çıkışı günlük hayatı durma noktasına getirmiş ve pek çok tedbirin hızla alınmasına neden olmuştur. Ülkemizde de üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi ilk alınan tedbirler arasındadır. Üniversite öğrencilerinin günlük hayatı birdenbire değişmiştir. Pandemiyle birlikte üniversite öğrencilerinde stres ve depresyon belirtilerine rastlanılmış, stres düzeyleri arttıkça depresyon düzeylerinin arttığı görülmüştür (Dilmen Bayar, Yaşar Can, Erten ve Ekmen 2021). Ülkemizde 16 Mart 2020’de başlayan pandemi süreciyle birlikte Bahçeşehir Üniversitesi’nde öğrenci dekanlığı ve PDR Anabilim Dalı işbirliği ile yabancı uyruklu öğrencileri de kapsayan çevrimiçi psikososyal destek hizmeti planlanmış ve hızla hayata geçirilmiştir. Kurulan psikososyal destek ekibinde, PDR Merkezi çalışanları ve gönüllü PDR Lisansüstü öğrencilerinin katılımıyla 15 psikolojik danışman ve iki klinik psikolog hizmet vermiştir. Hizmet süresince ilk oturumlar danışanlara bilgi verilerek canlı süpervizyon ile desteklenmiştir. Görüşme içerikleri değerlendirilerek salgına özel en sık rastlanan bilişsel çarpıtmaların listesi oluşturulmuştur. Uygulamada standart belirleyebilmek için “Koronavirüs Salgını Sonrası Psikososyal Destek Hizmet Kılavuzu” oluşturulmuştur. Bu çalışmada 19 Mart - 13 Ağustos 2020 tarihleri arasında yürütülen Çevrimiçi Psikososyal Destek Hizmeti’nin etkililiği incelenmiştir. Toplumsal Dayanıklılık Modeli temel alınarak planlanan psikososyal görüşmeler, 45-50 dakikalık ihtiyaca yönelik ortalama en fazla beş oturumluk bir süreç olarak planlanmıştır. Çevrimiçi başvuru anketi ile 69 başvuru alınmış, 50 danışan ile 135 oturum yapılmıştır. Sürecin etkililiğinin değerlendirilmesinde danışanların hizmete başvuru esnasında ve hizmet sonrasında doldurdukları ölçek bataryası kullanılmıştır. Dil bariyeri nedeniyle yabancı uyruklu öğrenciler analize dâhil edilmemiştir. Kalan 40 danışanla yapılan Bağımlı Örneklem T-test analizi sonucunda psikososyal destek hizmeti sonrasında kaygı, negatif duygular ve ruminatif tepkilerinin azaldığı; psikolojik sağlamlığın anlamlı derecede arttığı görülmüştür.

Anahtar sözcükler: psikososyal destek, kaygı, stres, psikolojik sağlamlık


17:00 - 17:15
Zoom

Çay Arası


17:15 - 18:00
Zoom

Davetli Konuşmacı II, Dr. Ayşe Çiftçi - Uzaktan Destek Sürecinde Çok Kültürlülük ve Sosyal Adalet

Dr. Ayşe Çiftçi - Purdue Üniversitesi Eğitim Çalışmaları Bölümü Başkan Yardımcısı, Danışmanlık Psikolojisi Profesörü
Uzaktan Destek Sürecinde Çok Kültürlülük ve Sosyal Adalet

Bu sunuda pandemi döneminde uzaktan verilen psikolojik danışma hizmetlerinde çok kültürlülüğün ve sosyal adaletin önemi yer alacaktır.


18:00 - 18:15
Zoom

Düşünceler: Etik kurallar ve çevrimiçi psikolojik yardım, Şenel Poyrazlı

Şenel Poyrazlı, Prof. Dr., Penn State Universitesi, Harrisburg
Etik kurallar ve çevrimiçi psikolojik yardım

Amerikan Psikologlar Derneği ve Amerikan Psikolojik Danışma Derneği'nin etik kuralları çerçevesinde, çevrimiçi psikolojik danışma verirken nelere dikkat edilmesi gerektiği ve etik kuralların nasıl uygulanması gerektiği sunulacaktır. Amerika'da bir üniversite psikolojik danışma merkezinin çevrimiçi psikolojik danışmayı, bu etik kurallar çerçevesinde nasıl verdiğinin üstünde durulacaktır. Üniversiteye giden bir danışanın vakası eşliğinde, etik kurallar açıklanacaktır.

Anahtar sözcükler: APA, ACA, çevrimiçi, etik kurallar


18:15 - 19:00
Zoom

Yemek Arası


Sempozyum kapanışı İngilizce programın sonunda, Türkçe olarak 21:30-22:00’de yapılmıştır.